Koalisjonen for opprusting av vannkraft vokser. Det er stor bredde i de tyvetalls organisasjonene som er med. (Illustrasjon: Energi Norge)

Den brede koalisjonen vokser! Hele 17 organisasjoner fra industrien, fornybarnæringen, miljøbevegelsen, fagbevegelsen, kommuner og fylker er nå med på felles appell om vannkraften.

Kilde: Energi Norge

I lys av at regjeringen nok en gang har foreslått å skjerpe beskatningen av vannkraften, har en bred koalisjon gått sammen om et felles brev til Stortinget. I alt 17 organisasjoner har så langt signert brevet, som nå dekker både industri, fornybarnæring (både stor kraft, småkraft og vindkraft), miljøbevegelsen, fagforeninger, kommuner og fylker.

– Det er sjelden vi opplever en slik konsensus om en sak. Vi må snart endre format på brevet til A3 for å få plass til alles logoer, sier direktør for fornybar energi, klima og miljø, Sigrid Hjørnegård, i Energi Norge.

Ta vare på Norges største grønne konkurransefortrinn

Koalisjonen ber Stortinget følge opp Energimeldingen fra 2016, der det ble klart at den store, regulerbare vannkraften står overfor store reinvesteringer i de kommende årene. Organisasjonene bak brevet er opptatt av at den regulerbare vannkraften er et stort grønt konkurransefortrinn for Norge, og at det å ruste opp eksisterende kraftverk handler om å sikre Norges fremtidige grønne konkurranseevne internasjonalt.

– Med en slik bredde av organisasjoner representert, er det nesten lov å håpe at Stortinget tar grep. Spesielt når man vet at samtlige partier på Stortinget skriver i sine nye programmer at de vil legge til rette for opprusting av eksisterende vannkraft, sier Hjørnegård.

Ikke øk skatten – øk skjermingsrenten

For å tilrettelegge for den nødvendige opprustingen av vannkraften, ber organisasjonene om at Stortinget i behandlingen av statsbudsjettet unnlater å øke grunnrentesatsen og samtidig øker skjermingsfradraget i grunnrenteskatten for vannkraft. Økt skjermingsfradrag er et effektivt virkemiddel for å dempe effekten av økt skattesats for de mest utsatte vannkraftprosjektene.

– På den måten vil Stortinget legge til rette for nødvendige reinvesteringer i og utvikling av norsk fornybarnæring. Dette vil skape vekst og sysselsetting i industrien og i leverandør- og entreprenørbransjen, og ikke minst bidra til at Norge kan bli et lavutslippssamfunn i 2050, står det i brevet til Stortinget.

De 17 organisasjonene bak brevet er: Norsk Industri, Industri Energi, EL og IT Forbundet, NITO, Tekna, Fellesforbundet, Natur og Ungdom, ZERO, Bellona, Nelfo, Elektroforeningen, Småkraftforeninga, Distriktsenergi, NORWEA, Kraftfylka, KS Bedrift og Energi Norge.