BKK har prosjektert tunnelen inn til kraftstasjonen. (Foto: BKK)

BKK har en viktig rolle i utbyggingen av Østerbø kraftverk, som ledes av Sogn og Fjordane Energi (SFE). I løpet av denne uken skal den 525 meter lange tunnelen inn til kraftstasjonen være ferdig sprengt.

Kilde: BKK

– Tunnelarbeidet begynte i august og går etter planen. Vi sprenger nå tilkomsttunnel og avløpstunnel parallelt, forteller Mugdim Defterdarevic, spesialrådgiver i BKK og disiplinleder for bygg i Østerbø-prosjektet.

BKK vil eie 42 prosent av kraftverket i Høyanger kommune, mens SFE skal eie resten. l 2020 starter kraftverket opp med en årlig produksjon på 165 GWh, tilsvarende forbruket til over 8000 husstander.

– Kompetansen i BKK er veldig viktig for prosjektet. BKK har fagpersoner med lang erfaring, og flere kommer rett fra utbyggingen av Magre Haugsdal og kan dra nytte av det. Når vi er to fagmiljø som jobber med det samme prosjektet, så blir det også en fin kvalitetssikring av vurderingene, sier prosjektleder Arild Bruland i SFE.

Den neste store milepælen i prosjektet vil være når fjellhallen til kraftstasjonen er ferdig utsprengt i mars 2018.