Kjell Myrann er engasjert til å lede arbeidet med å utrede organiseringen av fremtidens DLE. (Foto: Rejlers)

Kjell Myrann er av DSB engasjert til å lede arbeidet med å utrede en fremtidsrettet omlegging av virksomheten til DLE (Det Lokale Eltilsyn). Oppgaven har et tidsperspektiv på to til tre år.

Kjell Myrann (65) leder energidivisjonen i Rejlers Norge og er president i NEF (Norsk Elektroteknisk Forening). Han er utdannet siv.ingeniør innen elkraft fra NTNU og har allsidig yrkeserfaring fra det elektrotekniske fagområdet. I dette inngår blant annet syv år i tidligere Eltilsynet og elektrofaglige lederstillinger i Hunsfoss Fabrikker og Agder Energi Nettkonsult (nå Rejlers). Han har også vært adm.direktør for Asplan Viak Sør AS.

Til denne nettavisen forteller Myrann at han ser frem til å ta fatt på oppgaven. Samtidig er han klar over at elsikkerhet er et følsomt tema preget av mange ulike synspunkter. Han setter pris på alle innspill som kan bidra positivt til en fremtidsrettet omlegging av DLE, og vil etablere en bredest mulig plattform for den utredningen han er satt til å lede.

Kjell Myrann har ved flere anledninger gitt uttrykk for at tiden er moden for en mer fremtidsrettet og effektiv organisering av virksomheten til DLE. Dette gjelder blant annet faglig forankring og ressursbruk. Samtidig er han klar og tydelig på at det ikke kan gås på akkord med elsikkerheten. I så måte henviser han blant annet til at de lover og forskrifter som gjelder må etterleves. I en tid med stadig mer omfattende anvendelse av elektrisitet er det ingen tvil om at kontroll er nødvendig, understreker Myrann.

Les mer om elsikkerhet og Kjell Myrann i kommende utgave av fagbladet Energiteknikk (nr.8-17) som er klar fra trykkeriet primo desember.