Svensk vind skal gi fornybar energi til produksjon av aluminium i Norge etter at en kraftavtale med Statkraft går ut i 2020. (Foto: Norsk Hydro)

Aluminiumselskapet Norsk Hydro ASAs heleide datterselskap Hydro Energi AS har signert en langsiktig kraftkontrakt med det svenske vindkraftselskapet Markbygden Ett AB, for årlig fast leveranse av 1,65 TWh i perioden fra begynnelsen av 2021 til slutten av 2039.

Kilde: Hydro

Markbygden Ett AB utvikler en vindpark på land, vest for Piteå i Nord-Sverige. Vindparken eies av GE Energy Financial Services og Green Investment Group Limited, som er en del av Macquarie Group Limited.

Vindparken er del av vindkraftprosjektet Markbyden, som utvikles av Svevind og som skal ha 1101 vindmøller og produsere 10 TWh årlig når det ferdig utbygd.

Kontrakten bidrar til å dekke inn kraftbehovet til Hydros aluminiumverk etter at en eksisterende kraftavtale med Statkraft går ut i 2020.