Lyse og BKK går sammen om å hurtiglade elbiler i Agder og Rogaland. (Foto: Lyse)

Hurtiglading av elbil blir mer fleksibelt og betalingsløsningen enklere når BKK og Lyse nå har gått sammen om å bygge ut, eie og drifte et nettverk av hurtigladere i Rogaland og Agder.

Kilde: Lyse

I tillegg til at kundene vil oppleve en forenkling knyttet til det å lade, vil det nye samarbeidet mellom de to energiselskapene også bidra til flere hurtigladere. Tre nye hurtigladere er allerede installert på Sinnes i Sirdal og en solid oppgradering og utvidelse av ladenettverket ligger i planene. Samarbeidet feires med 30 prosent rabatt på ladeprisene i hele november.

– Samarbeidet vil medføre et bedre tilbud til våre kunder der nye effektive hurtigladere og en ny forbedret betalingsløsning er gevinsten, sier administrerende direktør i Energisalg, Anders Thingbø.

Enklere for kunden
Alt kunden behøver å gjøre, er å laste ned appen «Bilkraft» og registrere seg. Med denne løsningen får kundene en ny fleksibilitet der man kun betaler for den tiden man trenger å lade. 

Prisen for hurtiglading er 2,50 kr, og for semihurtiglading 1,00 kr per lademinutt. I tillegg kommer en oppstartspris på kr 10 som dekker faste kostnader. Ladebeløpet trekkes direkte fra kundens kredittkort via appen. Denne betalingsløsningen vil erstatte abonnementsløsningen som hittil har vært brukt av en del kunder.

Bilkraft-appen har vært brukt av BKK lenge og de har gode erfaringer med bruk av den på sine 60 hurtigladere i Hordaland. Valget falt på å bruke denne løsningen også i Rogaland på grunn av enkel bruk, god oversikt over ladere og status, samt en effektiv betalingsløsning.  I tillegg har den en god løsning for bedriftskunder.

– Vi setter stor pris på å ha fått til et samarbeid med Lyse om å bygge ut en solid infrastruktur til el-bilistene i Rogaland og Vest-Agder. God kapasitet, gode lokasjoner og enkle løsninger oppfatter vi å være basis for et attraktivt tilbud til ladekundene, sier Odd Olaf Askeland fra BKK.

– Tilbakemeldinger vi har fått tilsier at en ny betalingsløsning er ønsket av mange elbileiere, og vi håper kundene blir fornøyd med den nye løsning, sier Thingbø.