Hege Therese Lunden Lindland skryter av arbeidsmiljøet. Her sammen med kollega Vidar Ljøstad i "underetasjen" på Evenstad kraftstasjon. (Foto: Agder Energi)

- En drømmejobb for oss som er glad i å bruke både hodet og hendene. Arbeidet er svært variert og jeg lærer stadig nye ting, sier Hege Therese Lunden Lindland, lærling energioperatør i AE Vannkraft.

Kilde: Agder Energi

Hege Therese har fast oppmøte på Rygene kraftstasjon, og kan ikke få fullrost arbeidsmiljøet der.

– Jeg hadde ikke forventet at det skulle være så koselig. Geir Kleven er fast fadder, men vi bytter på hvem av kollegene jeg følger. På den måten får jeg god variasjon i arbeidsoppgavene, sier hun. Vi møtte Hege Therese på Evenstad kraftstasjon, der hun ble veiledet av Vidar Ljøstad. 

 «Avansert vaktmester» 
– Det spenner fra rent mekaniske oppdrag som å bytte ventiler, til arbeid med høy- og lavspenning. I dag var jeg med på tilkobling av 5 kilovolt generatorkabler til generator uttaksrom. Når jeg skal forklare venner hva jobben går ut på, bruker jeg å si at det er en slags avansert vaktmester, sier Hege Therese.

Tett på fornybart 
Elektrisk arbeid er for øvrig ikke noe nytt for 23-åringen fra Bygland. I august fikk hun fagbrev som energimontør i Otera Infra. Men usikkert arbeidsmarked gjorde at Hege Therese valgte å utvide kompetansen ytterligere.

– Det gir mulighet til å komme tettere på fornybar energi, som alltid har interessert meg, sier hun.

Drømmen er fast stilling på Skjerka. Det kan ha noe med saken å gjøre at hun sammen med kjæresten har kjøpt hus i Åseral.

Skole og praksis

Læretiden for energioperatør som har fagprøve som energimontør fra før er halvannet år. I tiden fremover skal Hege Therese bytte på skolegang i regi av EOSØR og praktisk arbeid.

Mye av skolearbeidet er også praktisk rettet. Blant annet med planlegging av jobber. Da spiller risikovurdering og sikker jobbanalyse en viktig rolle. I tillegg er det kurs i blant annet truck og kran.

Ser fremover

Hege Therese er heller ikke fremmed for mer utdanning når den tid kommer.

– Kanskje noe innen ingeniørfag som handler om planlegging. Jeg har sett at mye prosjektplanlegging bærer preg av at de som har laget planene ikke alltid vet hvordan forholdene er ute i felten. Det er et område jeg kanskje kunne bidratt på. Men det må fortsatt være innen fornybart, sier lærlingen Hege Therese.