Vindkraftindustrien har til nå skapt 263 000 jobber i Europa, og 82 prosent av dem er krever kvalifisert arbeidskraft. Foto: E.on.

Europeisk vindkraftindustri bidro i fjor med 36 milliarder euro (om lag 350 milliarder kroner) til EU-landenes nasjonalbudsjetter og sørger for 263 000 arbeidsplasser, melder WindEurope.

I tillegg eksporterte europeisk vindkraftindustri i 2016 for nesten 8 milliarder kroner til land utenfor Europa.

Som følge av vindkraften har Europa i fjor redusert sine utslipp av klimagasser med 166 millioner tonn CO2. Bruken av vindkraft har også spart Europa for import av store mengder fossilt brensel, med en beregnet verdi av over 300 milliarder kroner.

Ringvirkninger

Tallene fremkommer i rapporten «Local Impact, Global Leadership» utarbeidet av DeLoitte for WindEurope.

Rapporten viser at vindkraft skaper verdier ikke bare for vindkraftindustrien, men også gir ringvirkninger for økonomien generelt. For hver 1000 euro som omsettes i vindkraftbransjen, skapes aktivitet for 250 euro i andre sektorer som for eksempel metall- og kjemisk industri, elektroutstyr og maskiner, byggevirksomhet og engineering.

Lokal verdiskaping

Ifølge rapporten er en stor del av vindkraftindustrien og leverandørene lokalisert i områder som ikke er preget av sterk økonomi, og den fører med seg attraktive jobber:

82 prosent av de 263 000 jobbene innen vindkraft er bemannet med kvalifisert arbeidskraft.