Varselet til NVE om inntektsrammen for alle nettselskap i 2018 dekker ikke de reelle kostnadene. (Foto: Tore Halvorsen)

I forrige uke sendte NVE ut varsel om inntektsrammene for 2018 til alle nettselskap. Til sammen er denne beregnet til 16,9 milliarder kroner, ekskludert Statnett.

Av: Anna Ljunggren, KS Bedrift

Dette er en økning på to prosent fra varslet inntektsramme for 2017, som var på 16,6 milliarder kroner.

Bransjens faktiske kostnader i 2016 var 876 millioner kroner lavere enn det som ble lagt til grunn ved vedtak om inntektsrammer for 2016.

Dette beløpet blir trukket fra inntektsrammene i 2018 og er årsaken til at disse er lavere enn kostnadsgrunnlaget.

Kostnadene som ligger til grunn for beregning av inntektsrammene er redusert fra 17,9 milliarder kroner til 17,7 milliarder kroner, men inntektsrammen øker allikevel i 2018.

Grunnen til dette er etterjustering av tidligere års inntektsrammer. Etterjusteringen var på 1,3 milliarder kroner i 2017 og 0,8 milliarder kroner i 2018.

NVE publiserte foreløpige beregninger av inntektsramme 3. november 2017. Det ble oppdaget noen feil i data i denne beregningen, men dette har nå blitt rettet opp.

Korrigering av data har ført til at noen selskaper nå har fått endringer i sin inntektsramme fra de foreløpige beregningene.

På grunn av endringer i selskapsskatten, som ble vedtatt etter NVEs utredning av inntektsrammene, er den varslede endringen av referanserenten fra 5,88 prosent til 5,82 prosent ikke inkludert i beregningene.

NVE har satt frist for merknader til 15. februar.