Ringeriks-Kraft er i posisjon til å overta alle aksjene i Øvre Eiker Energi med tilhørende datterselskaper. (Illustrasjonsfoto: Tore Halvorsen)

Ringeriks-Kraft og Øvre Eiker kommune har inngått en avtale om starte eksklusive forhandlinger om vilkårene for salg av aksjene i Øvre Eiker Energi AS med de tilhørende datterselskaper Øvre Eiker Nett AS, Øvre Eiker Strøm AS og Øvre Eiker Fibernett AS, til Ringeriks-Kraft.

Kilde: Ringeriks-Kraft

Kommunestyret i Øvre Eiker har vedtatt å videreføre den pågående salgsprosessen i Øvre Eiker Energi AS. Styret i Øvre Eiker Energi AS har fått myndighet til å framforhandle avtale om salg av alle aksjene i Øvre Eiker Energi-konsernet, inkludert konsernets virksomhet innen kraftproduksjon.

Partene har som målsetning å ferdigforhandle en avtale i løpet av første kvartal 2018, fremgår det av en pressemelding fra Ringeriks-Kraft.