Det danske Folketinget trodde de satte ambisiøse mål for utbygging av fornybar energi da de for fem år siden vedtok en energiplan frem mot 2020. Men nå ligger det an til at det i perioden bygges to og en halv gang mer landbasert vindkraft enn politikerne så for seg. Foto: Vestas

Utbyggingen av fornybar energi i Danmark går langt raskere enn politikerne planla. Målet for ny, landbasert vindkraft i 2020 er allerede i dag overoppfylt med 85 prosent.

I 2012 vedtok et stort flertall i Folketinget en energiavtale for perioden frem til 2020. Avtalen innebar blant annet at det i perioden frem til 2020 skulle skje en nettoutbygging av landbasert vindkraft på 500 MW. Nå opplyser Energi- og klimaministeriet i Danmark at det allerede er bygd 924 MW ny, landbasert vindkraft siden 2012, skriver BT.

Ministeriet venter at kapasiteten vil stige til 1250 MW landbasert vindkraft i 2020, som da vil bety at energiavtalen blir overoppfylt på dette punkt to og en halv gang.

Også utbyggingen av solenergi går langt raskere enn planlagt. Den opprinnelige rammen for solcellekraft var satt til 500 MW, men ble senere hevet til 918 MW frem mot 2020. Nå viser det seg at det allerede er installert 860 MW solceller og gitt tilsagn om ytterligere om lag 100 MW, opplyser energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt.

– Vi kan konstatere at den grønne omstillingen samlet sett går over all forventning. Teknologiutviklingen har gitt mye mer grønn energi for pengene. Ute i horisonten kan vi se at grønn energi på et tidspunkt slett ikke behøver støtt lenger, sier Lilleholt til nyhetsbyrået Ritzau.