Det nye laboratoriet til Nemko i India støttet landets utvikling mot sterkere fokus på regulering og sertifisering. (Foto: Nemko)

Nemko har åpnet et nytt testlaboratorium i Faridabad, utenfor Delhi. Laboratoriet er godkjent av Bureau of Indian Standards (BIS).

Kilde: Nemko

Åpningen av Nemko India (Test Lab) Pvt Ltd er et viktig steg fremover i et av verdens mest hurtigvoksende markeder, hvor det er et økende fokus på å trygge og kvalitetssikre produkter.

Siden 2013 har 44 produktgrupper blitt inkludert i Indias Compulsory Registration Scheme (CRS). Dette lovverket gjør at produsenter må registrere sine produkter hos Bureau of Indian Standards ved å levere dokumentasjon og en testrapport fra en BIS-sertifisert testlab før produktene tillates på det indiske marked. Antall produktgrupper ventes å øke til 135 i løpet av noen få år.

Nemko-laboratoriet i India ble åpnet for å kunne tilby kunder testfasiliteter i henhold til indiske og internasjonale standarder.

“Vi vil sikre at kundene våre har tilgang til effektive testrapporter av høy kvalitet i et utfordrende marked,” sier Svein Ola Ulven, administrerende direktør i Nemko Group.

Nemko India laboratoriet ligger to kilometer fra hovedstaden Delhi. Det er utstyrt og bemannet for å møte dagens og fremtidens etterspørsel. Teamet har mange års internasjonal erfaring og laboratoriet har den nyeste teknologien innenfor sikkerhetstesting av elektriske og elektroniske produkter i henhold til CRS. I dag utføres det tester av IT-utstyr (IS 13252) og audiovisuelt utstyr (IS 616) hos Nemko India. I nærmeste fremtid vil laboratoriet kunne utføre tester i henhold til en rekke andre standarder.

Fasilitetene er også akkreditert av National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) for energitesting av fjernsyn (IEC 62087, IEC 62301, Sch 11) og bærbare datamaskiner (IEC 62623, Sch 14).

Satish Kumar Sankhyan, administrerende direktør i Nemko India, sier at det nye laboratoriet støtter Indias utvikling mot høyere fokus innenfor regulering og sertifisering.

«India jobber bevisst med å sikre at produkter som blir solgt har god kvalitet og tilfredsstiller både nasjonale og internasjonale krav til sikkerhet. Dette gjelder for både importerte så vel som egenproduserte elektriske produkter. Det nye testlaboratoriet vårt er med på å sikre dette,» sier han.