Ingen bryr seg om energimerkeordningen når de kjøper hus. Dette må det gjøres noe med, mener Elektroforeningen. (Illustrasjonsfoto: Agder Energi)

Ingen bryr seg om hvilket energimerke boligen har når de skal kjøpe ny bolig. Elektroforeningen (EFO) mener det må få konsekvenser, og ber OED endre ordningen. - Energimerket må fortelle om reelt energiforbruk og energikostnad, sier EFO i en høringsuttalelse. De mener også at oppvarmingskarakteren må fjernes. - Den villeder markedet!

Kilde: Elektroforeningen (EFO)

Når en forbruker skal kjøpe et nytt kjøleskap gir energimerket nyttig og relevant informasjon. Et kjøleskap med energimerke A bruker mindre energi enn et kjøleskap med energimerke B. Men hva sier egentlig energimerket for bygg? 

En forbruker som kjøper et bygg med energimerke D kan faktisk ende opp med høyere energikostnader enn om valget hadde falt på et bygg med energimerke E. Dette fordi energimerket overhodet ikke gir noen informasjon om faktisk energibruk. Slik dagens ordning fungerer kan den altså være direkte villedende. EFO mener derfor merkeordningen må suppleres med informasjon om faktisk energibruk og energikostnad siste tre år.

Et annet problem med dagens energimerkeordning er oppvarmingskarakteren. Om du bytter ut en gammel oljefyr med miljøvennlig elektrisk oppvarming vil du fortsatt få rød oppvarmingskarakter. Hvordan skal en forbruker egentlig forholde seg til dette? Man oppfordres til å bytte ut fossilbilen med en elbil, men bytter du fra fossil oppvarming til elektrisk oppvarming skal det liksom være like ille? Dette henger overhodet ikke på greip, tordner næringspolitisk direktør i EFO, Per Øyvind Voie.

Han er glad for at OED nå ser på ordningen, og håper olje- og energiminister Terje Søviknes tar grep. – Ordningen har stort potensiale, men da må den gi forbrukerne informasjon de faktisk har bruk for. Søviknes og Frp er opptatt av folk flest, så å gjøre energimerkeordningen forståelig og betydningsfull for folk flest bør virkelig være noe han prioriterer, avslutter Voie.

Elektroforeningen (EFO) er en bransjeforening for produsenter, importører og grossister av elektroteknisk materiell, utstyr og løsninger. Våre medlemmer kan levere alt fra stikkontakter og lyspærer til avanserte landstrømanlegg, nordsjøkabler og fremtidens distribuerte energiløsninger. Samlet omsetter våre medlemmer for over 50 milliarder norske kroner og de har over 13000 årsverk.