Statoil konkurrerer om havvindkontrakt i den nederlandske delen av Nordsjøen, her illustrert med havvindparken Dudgeon utenfor kysten av Norfolk i Storbritannia. (Foto: Ole Jørgen Bratland/Statoil)

Statoil har leverte bud for å delta i havvindkonkurransen Hollandse Kust område I&II, et opptil 760 MW stort prosjekt i den nederlandske delen av Nordsjøen. Dette er den første havvindkonkurransen i verden uten bruk av subsidier.

Kilde: Statoil

– Nederland har ambisiøse klimamål og vi ønsker å bidra med fornybar og lavkarbonløsninger. Statoil har i flere år vært en av de viktigste energileverandørene til Nederland og vi vil videreføre dette i mange tiår til. En konkurranse uten bruk av subsidier understreker hvor konkurransedyktig havvind har blitt og det betydelige globale vekstpotensialet for denne teknologien. Billigere energi kommer forbrukerne til gode, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør for Nye Energiløsninger i Statoil.

Statoil skal bidra til å forme energiframtiden og bidra til overgangen til et lavkarbonsamfunn.

Som et ledd i Statoils videreutvikling fra et fokusert olje- og gasselskap til et bredt energiselskap, har selskapet en ambisjon om å investere NOK 100 milliarder i lønnsom fornybar og lavkarbonprosjekter de neste årene.

Irene Rummelhoff, Executive vice president for New Energy Solutions in Statoil. (Photo: Ole Jørgen Bratland)

– Å få tilgang til attraktive fornybarprosjekter som Hollandse Kust Zuid er en del av Statoils strategi om å gradvis komplementere vår olje og gassportefølje med lønnsom fornybar energi. Vi er glade for at økt konkurranse, forbedret og mer kostnadseffektiv teknologi, tett samarbeid md leverandører og økt utbredelse har ført til betydelige kostnadsreduksjoner i havvind, sier Rummelhoff.

Statoil er i dag partner og operatør av noen av Europas største havvindparker og forsyner over 1 million hjem i UK og Tyskland med fornybar elektrisitet. I oktober åpnet Statoil verdens første flytende havvindpark utenfor Skottland.

Da havvindparken Dudgeon i UK var i full produksjon i november 2017 hadde byggekostnadene blitt redusert med mer enn 15% siden investeringsbeslutningen ble tatt, from GBP 1,5 milliarder til GBP 1,25 milliarder. Dette kom som resultat av solid prosjektgjennomføring og ble oppnådd uten alvorlige hendelser.

– Vi jobber hele tiden for å redusere kostnader samtidig som vi opprettholder en høy HMS-standard. Et viktig ledd i vår deltakelse i denne konkurransen er å kunne fullt ut utnytte fremtidige løsninger for drifts- og vedlikehold som er spesielt egnet for Hollandse Kust-området. Med utgangspunkt i vår omfattende offshore-erfaring og over 40 år som en av de største energileverandørene i Europa, mener vi å ha levert et robust og effektivt prosjektforslag. Prosjektforslaget vil bli ytterligere utviklet og forbedret i månedene fremover sammen med våre leverandører. Det hollandske energimarkedet tilbyr bærekraftig og langsiktig verdiskaping og vi ønsker å utvide vår posisjon i dette markedet, sier Rummelhoff.

Tilkobling fra havvindparken til nettet er ikke en del av konkurransen og blir ivaretatt av den nederlandske nettoperatøren TenneT. Tilkobling til skal etter planen være klart fra juli 2021.

Vinneren av Hollandse Kust Zuid område I&II er ventet å bli annonsert i mars 2018.