For 2018 reduserer OED konsesjonskraftprisen fra 11,48 øre/kWh til 11,20 øre/kWh. (Illustrasjonsfoto: Agder Energi)

Konsesjonskraftprisen for 2018 er fastsatt til 11,20 øre per kilowattime (kWh). Dette er en reduksjon fra prisen for 2017, som er 11,48 øre/kWh. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2018.

Kilde: OED

Konsesjonskraft er en lovbestemt rett til uttak av kraft for kraftutbyggingskommunene og flere fylkeskommuner. Konsesjonskraftprisen beregnes på bakgrunn av kostnadene i et representativt utvalg av kraftverk.

Konsesjonskraften skal sikre utbyggingskommunene kraft til alminnelig forsyning, og til en rimelig pris. Den økonomiske betydningen av konsesjonskraftavståelsen tilsvarer differansen mellom prisen på kraft i markedet og prisen på konsesjonskraft tillagt innmatingsavgift. De totale konsesjonskraftforpliktelsene utgjør om lag 8,7 terawattimer (TWh) per år.

Et stort antall distriktskommuner og flere fylkeskommuner nyter godt av konsesjonskraftordningen. Systemprisen hittil i år har i gjennomsnitt vært rundt 27 øre/kWh, som er godt over årets konsesjonskraftpris på 11,48 øre/kWh. Kvartalsprisene for leveranser i 2018 ligger nå i gjennomsnitt i størrelsesorden 26 øre/kWh, basert på markedsinformasjon fra Nasdaq OMX. Med en konsesjonskraftpris på 11,20 øre/kWh, vil ordningen medføre vesentlige inntekter til kraftutbyggingskommunene og flere fylkeskommuner neste år.