Ved Rygge flyplass i Østfold monterer Nettpartner divisjon Drift Europas største ladestasjon. (Foto: Nettpartner)

Nettpartner divisjon Drift monterer nettstasjon for Tesla Norge ved Rygge flyplass i Østfold.

Kilde: Nettpartner divisjon Drift

Dette vil bli Europas største ladestasjon for Tesla og vil inneha 42 stk. ladeplasser, anlegget vil stå klart 22.desember 2017. Arbeidet består av montering/kobling av nettstasjon og 2 stk. 1600kVA trafoer. 

Nettpartner divisjon Drift har samtidig skrevet under på en driftsavtale på høyspentanlegget for Tesla Norge.