Arkivfoto: Langevatn ligger i Åseral kommune i Vest-Agder.

Agder Energi har vedtatt å bygge ny dam Langevatn og rehabilitere den rasutsatte tunnelen mellom Langevatn og Nåvatn i Åseral. Prosjektet vil øke produksjonen av fornybar energi tilsvarende strømforbruket til 2100 husstander.

Kilde: Agder Energi

– Vi er godt fornøyd med at konsernstyret har gitt klarsignal til å gå i gang med enda et prosjekt i Åseral, sier Jan Tønnessen, konserndirektør Vannkraft.

Bakgrunnen for oppgraderingen av dam Langevatn er ny damsikkerhetsforskrift av 2010. Den eksisterende platedammen skal rives og erstattes med en ny steinfyllingsdam. Som følge av den nye dammen vil reguleringshøyden i dagens Langevatn heves med 10 meter.

Prosjektet omfatter også rehabilitering av deler av overføringstunnelen mellom Langevatn og Nåvatn.

– Ny dam og økt regulering av Langevatn vil bedre reguleringsgraden betydelig. Lagringskapasiteten i magasinet vil økes fra dagens 6,5 prosent til 14 prosent av årlig tilsig. Prosjektet vil gi 42 GWh ny fornybar energi per år, som tilsvarer strømforbruket til 2100 husstander, sier han.

Byggentreprisen er tildelt arbeidsfellesskapet Risa – Implenia. Avtalen har en verdi på 600 millioner kroner.

  Tom Nysted (t.h) signerte torsdag kontrakt på byggentreprisen sammen med Implenas Tone H. Bachke (i midten) og Risas Trond V. Tvedt (t.v). Bak fra venstre: Kjell Norvald Skjølingstad (Risa), John Magnus Lello (Implenia) og Jan Tønnessen (Agder Energi). 

 Fakta:

Åseral Nord-prosjektet kommer i tillegg til prosjektet nye dammer Skjerkevatn, som ble ferdigstilt i november i 2017, og nytt aggregat 2 i Skjerka kraftverk, som gjennomføres i perioden 2017-2019.

 Åseral Nord-prosjektet omfatter følgende tiltak:

  • Rive eksisterende dam Langevatn og bygge ny steinfyllingsdam med 10 m økt reguleringshøyde.
  • Rehabilitere deler av overføringstunnel fra Langevatn mot Nåvatn (7,2 km) og bygge om og flytte eksisterende bekkeinntak slik at disse er tilpasset ny reguleringshøyde i Langevatn.
  • Overføringstunnelen kobles sammen med eksisterende overføringstunnel ved Stigebotsåna. I Langevatn bygges nytt inntaksarrangement.
  • Bygge ny driftevei langs Langevatn (ca. 7 km), utvide eksisterende fylkesvei 352 (ca. 0,9 km) og bygge om Langevassveg (ca. 3 km). Langevassveien blir en del av den fremtidige fylkesveien mellom Ljosland og Bortelid.