OED har sagt ja til de nye planene Sira-Kvina har for Rafoss kraftverk. (Foto: Sira-Kvina)

Olje og energidepartementet har i desember 2017 godkjent Sira-Kvina sine nye planer for Rafoss kraftverk.

Kilde: Sira-Kvina

Sira-Kvina får tillatelse til å redusere kraftverkets størrelse til 9,9 MW, tillatelse til å bygge kraftverk i dagen, og tillatelse til å legge laksetrapp som rør i kraftverkstunellen.

Disse endringene forbedrer lønnsomheten i kraftverksprosjektet og gjør at det er større sannsynlighet for at dette realiseres. Selskapet håper selvsagt at prosjektet går hele veien og medfører at Sira-Kvina kraftselskap blir stolt forvalter av et splitter nytt kraftverk + laksetrapp.