Nettselskapenes inntektsramme for 2018 er satt til 16,9 milliarder kroner, to prosent mer enn i 2017. (Illustrasjonsfoto: NVE/Helena Nynäs)

NVE har sendt ut varsel om inntektsramme for 2018 til alle nettselskap. Til sammen er denne beregnet til 16,9 mrd. kroner, ekskludert Statnett.

Kilde: NVE

Dette er en økning på to prosent fra varslet inntektsramme for 2017, som var på 16,6 mrd. kroner.

NVE regulerer nettselskapene økonomisk gjennom fastsettelse av årlige inntektsrammer. Nettselskapene fastsetter nettleien basert på sin årlige tillatte inntekt. Inntektsrammen utgjør en stor del av nettselskapenes tillatte inntekt.

Formålet med reguleringen er å sikre at overføringsnettet driftes, utnyttes og utvikles på en samfunnsmessig rasjonell og effektiv måte.

Kostnadene som ligger til grunn for beregning av inntektsrammene er redusert fra 17,9 mrd. kroner til 17,7 mrd. kroner, men inntektsrammen øker allikevel i 2018. Grunnen til dette er etterjustering av tidligere års inntektsrammer. Etterjusteringen var på 1,3 mrd. kroner i 2017 og 0,8 mrd. kroner i 2018.