I en studie gjennomført av EÅSI-Norway fremgår det at nordmenn flest er godt fornøyd med landets nettselskap. (Illustrasjon: EPSI)

EPSI har for første gang målt kundetilfredsheten med nettselskapene i Norge. Studien viser at nordmenn stort sett er godt tilfredse med nettselskapene, og er langt mer tilfredse enn hva svenskene er med sine nettselskaper. Det er Skagerak Nett kommer best ut blant de målte nettselskapene.

Kilde: EPSI – Norway

I løpet av høsten er det blitt gjennomført over 800 dybdeintervjuer der nettkunder rundt om i Norge har fått mulighet til å sette karakterer på sine nettselskaper. Resultatene fra dette arbeidet er nå klart.

Gode tilbakemeldinger
I denne studien så er det de mindre nettselskapene som får den aller beste tilbakemeldingen. Blant de større selskapene, så er det Skagerak Nett som kommer best ut og har en kundetilfredshet som er å anse som høy (over 75). De øvrige målte nettselskapene får også gode tilbakemeldinger, men det er Hafslund nett som får den svakeste resultatet relativt sett.

Strømbrudd
30% av de spurte svarer at de har hatt et strømbrudd det siste året. – Ikke overraskende så er de som har opplevd et strømbrudd mindre tilfredse enn de som ikke har opplevd dette, sier Fredrik Høst i EPSI Norge. Når det er sagt, så svarer majoriteten av disse kundene at strømbruddet ble fikset innen rimelig tid. I de tilfellene der det tar lang tid å få strømmen tilbake, så viser studien at dette naturlig nok skaper en del irritasjon, fortsetter Høst.

Pålitelige leverandører
Undersøkelsen viser at nettselskapene har et godt omdømme blant sine kunder, og anses som pålitelige leverandører. Til tross for en del strømbrudd så er tilliten til nettselskapene høy, og tilbakemeldingen viser at nettselskapene jevnt over leverer en stabil strømforsyning ut til norske husstander. – En del kunder stiller dog spørsmålstegn ved prisingen av nettleien. 2 av 3 opplever at de ikke er godt nok kjent med hvordan prisen på nettleien beregnes, avslutter Høst.