Vi er overrasket over det store omfanget av ulovlig arbeid på elektriske anlegg, forteller Helge M. Andersen, daglig leder i BKK Elsikkerhet. (Foto: Tore Halvorsen)

Ulovlige elektroinstallasjoner til en anslått verdi av 60 millioner kroner. Dette har BKK Elsikkerhet, sammen med et kriminelt nettverk, avdekket i sin jakt på uautorisert arbeid på elektriske anlegg i Bergen.

BKK Elsikkerhet går utradisjonelle veier når de gjennomfører tilsyn for DLE, og resultatene fra prosjektet «Ulovlig elektroarbeider» vekker oppsikt. Prosjektet ble etablert i 2014, i samarbeid med DLE, NELFO, EL og IT Forbundet og DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). En annen viktig samarbeidspartner er A-krim Hordaland, sammensatt av Skatt Vest, Kemneren, Arbeidstilsynet, Politiet og NAV.

Gjennom prosjektet har BKK Elsikkerhet utført tilsyn med om lagt 140 virksomheter der det er mistanke om ulovlige arbeider. 70 av disse er blitt «frikjent», mens 29 anlegg er blitt reinstallert som følge av pålegg fra tilsynet. Åtte saker er oversendt DSB for vurdering om straffereaksjon, mens ytterligere fem er under behandling med sikte på oversendelse.

Vi er overrasket over det store omfanget, forteller Helge M. Andersen, daglig leder i BKK Elsikkerhet. – Så langt har vi bare berørt toppen av isfjellet. På våre tilsyn oppdager vi stadig flere farlige anlegg og elektrobedrifter som driver ulovlig. Det har vært en markant økning i anlegg som blir stengt.

Det er en større og mer omfattende reportasje knyttet til BKK Elsikkerhet og ulovlig arbeid med elektriske installasjoner i desember-utgaven av fagbladet Energiteknikk (nr.8-17).