Hålogaland Kraft og Troms Kraft har innledet samtaler om etablering av et felles nordnorsk kraftkonsern. (Illustrasjonsfoto: Troms Kraft)

Myndighetene har iverksatt og varsler flere betydelige endringer i rammebetingelsene til kraftbransjen. Dette, kombinert med kommune– og fylkesreformen, har ledet til tettere dialog mellom selskapene i energibransjen generelt og i denne regionen spesielt.

Kilde: Troms Kraft

Hålogaland Kraft og Troms Kraft har i den forbindelse innledet samtaler rundt etableringen av et felles nordnorsk kraftkonsern.

Begge parter uttrykker stor vilje til å se på hvordan de sammen kan skape et større og sterkere kraftkonsern som kan bidra til utviklingen i den nye regionen.

– På bakgrunn av de overordnede utviklingstrekkene, og de endringene som myndighetene varsler, er begge selskapene enig om at det er naturlig å se på de mulighetene som kan ligge i et samarbeid mellom fylkets to største kraftselskap, skriver adm.dir Rolf Inge Roth i Hålogaland Kraft og konsernsjef Semming Semmingsen i Troms Kraft i en felles uttalelse.