Statnett tar i bruk droner for å overvåke strømnettet. (Illustrasjonsfoto: Avinor)

Statnett vil nå samle inn data ved hjelp av droner, og disse dataene skal vi bruke kunstig intelligens til å behandle.

Kilde: Statnett

Slik ønsker Statnett å utvikle en både sikrere og mer kostnadseffektiv måte å overvåke sine stasjons- og ledningsanlegg på, og samarbeider nå både med IT-utviklere, droneselskap og forskningspartnere om forsknings- og utviklingsprosjekter om dette.

I dag er det vanligvis Statnetts medarbeidere som drar ut og inspiserer strømledninger, både ved vanlige kontroller og ved strømbrudd. Noen steder kan det være vanskelig å komme fram til anleggene, ikke minst når været er dårlig, og det blir ofte kostbart å benytte helikopter. Derfor er det viktig å finne smarte alternativer i den fremtidige nettdriften.

-Vi ser på bruk av kunstig intelligens for behandling av sensordata fra droner som en naturlig del av en fremtidig intelligent anleggsforvaltning, sier leder for Statnetts FoU-program Smarte Nett, Jørn Egil Johnsen. – Dette vil gjøre driften av våre anlegg mer kostnadseffektiv, samtidig som vi reduserer risiko for våre medarbeidere.

Statnett har nå flere forsknings- og utviklingsprosjekter om bruk av droner, knyttet til Statnetts overvåkningssentral på Sunndalsøra:

  • AI-4-UAS (Artificial Intelligens for unmanned aerial systems) skal utvikle kunstig intelligens for prosessering av data fra flere typer sensorer. Dataene hentes inn ved hjelp av droner. Rask behandling av data, som for eksempel bildegjenkjenning, skal bidra til å effektivisere inspeksjoner av strømnettet.
  • Automatisk flyvning på stasjon skal utvikle automatisk flyving med droner for å inspisere transformatorstasjoner
  • Automatisk flyvning langs ledning skal utvikle langdistanse inspeksjon av ledninger ved hjelp av droner

Fra Statnetts overvåkingssentral på Sunndalsøra vil dronene kunne følges 24/7. Dronene skal kunne fly ut for å inspisere anleggskomponenter og sende tilbake data for lagring og analyse. -Resultatene fra disse prosjektene vil til sammen representere helt nye løsninger for overvåking og drift av sentralnettet, forteller Johnsen.

De tre FoU-prosjektene vil ha en varighet på 2-3 år, og har et samlet budsjett på om lag 40-45 millioner kroner. Statnett samarbeider med eSmart Systems innen Artificial Intelligens for unmanned aerial systems. Dette blir også støttet av Innovasjon Norge. For Automatisk flyvning på stasjon samarbeider Statnett i første fase av prosjektet med det amerikanske selskapet Action Drone og et konsortium bestående av KVS Technologies, Sintef Digital og Nordic Unmanned. For langdistanse inspeksjon av ledninger vil det bli startet opp et prosjekt senere i år. Prosjektene inngår i en omfattende satsing på bruk av droner til ulike arbeidsoperasjoner.