I duellen mellom været og kullet har været i den senere tiden trukket det lengste strået – godt hjulpet av vindkraft. (Illustrasjonsfoto: Fred Olsen Renewables)

Været holder strømprisen i Norden nede. I resten av Europa preges strømprisene av kostnadsøkninger knyttet til fossil energi.

Kilde: LOS Energy

Ressurssituasjonen i Norden er veldig god. Og behovet for å importere europeisk kullkraft er i disse dager mindre. 

Dette påvirker prisen
I hovedsak er det to faktorer på tilbudssiden som påvirker prissettingen på kraft i Norden: Ressurssituasjonen i Norden og strømprisene i resten av Europa. Vi utveksler kontinuerlig kraft med resten av Europa, og prisene der preger følgelig prisene i Norden.

Kraftmarkedene er knyttet sammen
Norden er i gode perioder selvforsynt med energi fra fornybare kilder. Resten av Europa er i mer eller mindre grad avhengig av energi fra fossile kilder. Prisen på kull har steget siden 2015, og i resten av Europa stiger derfor prisen på strøm i takt med kull- og CO2-prisen. Dette er med å heve prisforventningene for strøm i Europa. Men også for Norden, siden kraftmarkedene er knyttet sammen.

Prisen må være lavere
For at det skal eksporteres strøm fra Norden og ut i Europa, må nordiske kraftpriser være lavere enn de europeiske. Markedet tolker den nåværende situasjonen som at det kommer til å eksporteres mer enn det skal importeres i Norden, og dette presser igjen prisene ned.

Været vinner
Duellen mellom været og kullet har alltid vært sentralt for prissettingen i Norden. Men, kampen har tilspisset seg det siste året og været har i det siste vunnet over kullet – godt hjulpet av massiv vindkraftutbygging.