Statnett Transport gjør det godt i den tunge delen av transportmarkedet, her illustrert med transport av krafttransformator på bil om bord i «Elektron». (Foto: Statnett Transport)

I 2017 hadde Statnett Transport 14 kombinerte sjø- og landtransporter med krafttransformatorer. Sett i sammenheng med andre typer oppdrag ga det grunnlag for en positiv utvikling i året som gikk. Det forretningsmessige fundamentet for 2018 borger for fortsatt solid drift.

Allerede nå har vi mer enn 20 transformatoroppdrag i ordreboken, forteller adm.direktør Geir Sando i Statnett Transport. – Selv om noen av dem kan bli tidsmessig forskjøvet er vi rimelig trygge på beskjeftigelsen i det nye året. «Elektron II», som neste år har gjort tjeneste for oss i 50 år, leverer jevnt og stødig. Skipet, som nærmest er for en veteran å regne, utfører alle sjømessige transformatortransporter. Nå er «Elektron II» klasseklarert for ytterligere fem år.

For noen år siden ble den sjømessige delen av Statnett Transport fornyet med nyanskaffelsen «Elektron». Skipet har en bredere anvendelse i det sjømessige transportmarkedet, og er mer krevende å finne beskjeftigelse til. Spesielt i et olje- og offshoremarkedet med mye ledig transportkapasitet i supplyflåten.

Derfor er det tilfredsstillende at vi har lykkes med å sikre skipet rimelig godt driftsgrunnlag i året som gikk, fortsetter Sando. – Spesielt gjelder dette håndtering av et kabeloppdrag for Nexans i indre Oslofjord. Andre halvdel av dette oppdraget skal etter planen gjennomføres med vår assistanse inneværende år. Det er Statnett som står for dette opprustningsprosjektet i landets elektriske infrastruktur.

Statnett Transport er etablert for primært å være et beredskapstiltak for landets landbaserte energiforsyning, men tilbyr også sine tjenester på generelt grunnlag i den tunge delen av transportmarkedet. Selskapet, som har hovedbase på Holmen i Drammen, har 12 ansatte. I tillegg kommer rundt 30 sjøfolk på de to skipene. Disse er leid inn fra Simon Møgster Shipping i Stavanger.