Gjester og vertskap under besøket fra Kina. Fra venstre: NEKs tidligere styreleder Trond Sollie ,dr. Yu YUN, styreleder i NEK Tore Tomter, prof. dr. Jianbin FAN, adm.direktør Birger Hestnes i NEK og styremedlem i NEK Helge H. Refsum. (Foto: NEK)

Elektroteknisk standardisering har ingen grenser. Nå har NEK hatt kolleger fra Kina på besøk. Formål: utveksling av kompetanse.

Den kinesiske delegasjonen representerte State Grid Corporation of China (SGCC), som med sine mer enn 1,3 millioner ansatte er verdens største elektrisitetsselskap. Som NEK er SGCC medlem av den internasjonale elektrotekniske standardiseringsorganisasjonen IEC.

NEK var en av flere standardiseringsorganisasjoner som SGCC besøkte under en rundreise i Europa. Kina har i de senere årene løftet sitt engasjement innen elektroteknisk standardisering, og toppsjefen i selskapet, Yinbiao SHU, lanseres nå av sitt hjemland som ny president i IEC. Han er i dag Vice President i IEC og leder av Market Strategy Board.

SGCC har for øvrig et bredt internasjonalt forretningsmessig engasjement gjennom ulike former for eierskap blant annet på Filipinene, Brasil, Portugal, Australia og Italia.