Eksempel på ladepunkt for elbiler i veibelysning i USA, en løsning som av produsenten blir fremhevet som kostnadsbesparende. (Foto: Leif Aanensen/NEK)

Enkelt og genialt: Hvorfor ikke integrere ladestasjonen i mast for veibelysning? Dette er en løsning som har blitt valgt i flere amerikanske byer. Det geniale er at man henger seg på infrastruktur som likevel skal bygges ut.

Av: Leif Aanensen/NEK

CES 2018, Las Vegas: Produsenten fremhevet at den viktigste grunnen til å integrere ladepunkt for elbil i lysmastene var å få ned kostnadene. Lysmastene skal likevel settes opp – og kostnadene ved å legge litt tykkere kabel til masten er marginale ifølge produsenten. En vesentlig del av kostnadene ved å etablere ladepunkt er grøft og fundamentering. Slik sett slår man «to fluer i et smekk». Dette var bare et av flere eksempler på enkle og inovative løsninger.

Utbygging av infrastruktur for lading av elbiler har knapt kommet i gang. Globalt sett utgjør elbilene en forsvinnende liten del av bilparken. Stemningen i CES leiren var imidlertid krystallklar – man vil få en migrering til elbiler på sikt. Uavhengig av om dette skjer i et 10-, 15- eller 20-års perspektiv, vil arbeidet med infrastrukturen være omfattende i årene som kommer. Til tross for at rekkevidden for elbilene vil øke i årene som kommer tilsier volumet at man må få på plass betydelige utbygginger.

Induktiv lading

Flere produsenter viste frem konsepter på induktiv lading av elbil. Enkelte hadde også løsninger som allerede er lansert i markedet. Felles problem for metoden med induktiv lading er at man fortsatt liter med lav virkningsgrad i løsningene. Det er rett og slett for mye tap i overføringen mellom ladepunkt og kjøretøy. Dette klinger dårlig i et bærekraftperspektiv. Energieffektivitet er tross alt et overordnet mål i det grønne skiftet.

Look to Norway

Alle produsentene NEK snakket med kjente til den positive utviklingen man har hatt med elbil i Norge. Dette gjaldt også produsenter av ladesystemer som verken var på det norske eller europeiske markedet. Det er tydelig at den sterke norske satsingen på elbil blir lagt merket til rundt om i verden.