Saint-Gobain vil i løpet av 2018 begynne å bruke strøm fra miljøvennlige kilder som bioenergi og hydroenergi.

Saint-Gobain I Norge legger i 2018 om til fornybar energi. Totalt vil omleggingen til strøm fra fornybare energikilder redusere CO2-utslippet med rundt 40.000 tonn innen sju år.

Kilde: Saint-Gobain

Vi tror at vi sammen kan bygge en bærekraftig framtid. Ved å forsyne forbrukerne med kunnskap og løsninger for miljøvennlige bygninger, er vi også forpliktet til å minske vår miljøpåvirkning på andre områder. Saint-Gobain i Norden går derfor over til å kjøpe strøm fra fornybare kilder i 2018.

Først og fremst konsentrerer vi oss om å redusere vårt karbonavtrykk og bygge en mer sirkulær økonomi. På denne måten øker vi etterspørselen – og dermed også produksjonen – av fornybar energi. Samtidig vil det bidra til at produksjonen av ikke-fornybar energi minsker i et overordnet perspektiv.

Vårt volum vil gjøre en forskjell. Innen 2025 forplikter Saint-Gobain Group seg til å redusere CO2-forbruket med 20 prosent. Anslagsvis utgjør dette rundt 40.000 tonn CO2-utslipp i Norden. Å bytte til strømforsyning fra fornybar energi i Norden er et skritt videre på vår bærekraftige reise for nå målene satt i Saint-Gobain Group.

Selv om nesten all elektrisiteten som produseres i Norge kommer fra fornybare energikilder, er ikke det tilfellet for strømmen som brukes her til lands. Mye av den miljøvennlige strømmen selges til utlandet og er ikke tilgjengelig for norske forbrukere. Bare 36 prosent av det norske strømforbruket kom fra fornybare energikilder i 2016.

I Norge eies blant annet GLAVA®, Weber og Gyproc av Saint-Gobain Group. Våre produkter vil etterlate seg et mindre CO2-avtrykk og øke vårt bidrag til grønne, internasjonalt sertifiserte LEED-, BREEAM- og DGNB-bygg.