The Hornsdale Power Reserve har en effekt på 100 MW og kan lagre 129 MWh energi. Batteriet ble satt i drift i begynnelsen av desember 2017. Foto: Timothy Artman/Tesla

Tesla leverte i fjor verdens største litium-ionbatteri til Australia. I forrige uke fikk eierne god uttelling for investeringen og tjente i løpet av noen få dager millioner av kroner på energilagring.

Megabatteriet The Hornsdale Power Reserve er på 100 MW og kan lagre 129 MWh kraft. Leveransen fra Tesla ble betegnet som et stort gjennombrudd innen batteriteknologi.

I dagene rundt 18. og 19. januar var været i Sør-Australia svært skiftende og energiprisene føk opp og ned (se grafen nedenfor). Ifølge det danske fagbladet Ingeniøren tjente eierne da om lag én million dollars på å lagre energi bare på noen få dager. Det tilsvarer nær 8 millioner norske kroner.

Batteriet har også vist at det kan utjevne spenningsvariasjoner i nettet. Da et kullkraftverk stengte produksjonen i midten av desember, resulterte det i store svingninger i nettfrekvensen. Batteriet reagerte da raskt og begynte å levere kraft, skriver ingenioren.dk. med henvisning til en artikkel i Reneweconomy.

Ekstreme prissvingninger på det australske elmarkedet ga gode dager for lagring av energi. Illustrasjon: Dylan McConnell/Climate and Clean Energy College