Ketil Kjenseth fra Venstre har overtatt som leder for Energi- og miljøkomiteen på Stortinget. (Foto: Venstre)

I forrige uke ble regjeringskabalen lagt på nytt. Det førte også til endringer i Stortingskomiteenes sammensetning og Ketil Kjenseth er ny leder av energi- og miljøkomiteen.

Av: Anna Ljunggren, KS Bedrift

Kjenseth ble valgt inn på Stortinget fra Oppland fylke i 2013. I forrige stortingsperiode var han medlem i helse- og omsorgskomiteen, fra oktober og frem til nå var han medlem i kommunal- og forvaltningskomiteen.

Kjenseth har vært prosjektleder i Norsk Vann. Det er tydelig at han tar dette engasjement med seg inn i politikken for sammen med flere andre Venstre-representanter fremmet han i høst et forslag om et program for teknologiutvikling i vannbransjen.

Et annet av forslagene han har fremmet så langt i denne perioden omhandler implementering av forsøksordninger av blokkjeder som erstatning for offentlige databaser.

Selv om han naturlig nok har engasjert seg spesielt i helsepolitikk, finnes det spor av energi- og miljøengasjement; blant annet for etablering av grønne datasentre og et visst ønske om nye utredninger knyttet til behandling av konsesjonssaken for Vinda kraftverk i Øystre Slidre kommune, samt plast- og mikroplastforsøpling i Mjøsa.