Samarbeid i et nettverk for bedriftskunder i Tafjord gir økt kunnskap og positive utslag på strømregningen. (Illustrasjonsfoto: Tafjord)

Vil du få ned strømregningen handler det ikke bare om hvor mye strøm du bruker, men også om når du bruker strøm.

Kilde: Tafjord

– Det er strømtoppene som koster, og dette kommer ikke til å bli noe bedre i årene som kommer, sier ansvarlig for Tafjord EnergiArena, Camilla Blom.

Tafjord EnergiArena er et nettverk for bedriftskunder som møtes for å få råd og utveksle erfaringer innen energiledelse. Nettverket ble startet etter de høye energiprisene for ti år siden og deltakerne forteller om nyttige samlinger både når det gjelder større kunnskap og mindre strømregninger.

– Dette har vært veldig nyttig for oss og vi har fått mange ideer og også gjort mange tilpassinger i bedriften, sier Johan Giskeødegård i fiskeforedlingsbedriften Johan Giskeødegård AS.

Synnøve Svabø, produksjonssjef i Orkla Health, gir samme tilbakemelding.

– Dette er nyttig, det er mye vi ikke har tenkt på før og vi har lært vanvittig mye.

Vil koste mer i framtida
Energi vil koste mer i framtida. Det er ventet en liten nedgang i strømprisene de neste par årene på grunn av ny og fornybar energi inn i markedet, men deretter vil prisene øke gradvis igjen.

Energi vil koste mer i enkelte deler av døgnet og også ut fra hvor mye strøm man bruker på en gang. Når alle skal lade el-bilen når de kommer hjem fra jobb samtidig med at alle induksjonstoppene durer under middagslaging, så blir det problem med belastning og kapasitet.

Camilla Blom påpeker at å bruke strøm når nettet er tungt belastet vil koste mer.

– Når mange vil ha strøm samtidig, vil prisen øke. Bedrifter betaler allerede i dag for effektbruk der topp-uttak av effekt blir brukt som grunnlag for pris for hele måneden. Derfor må bedrifter tenke nøye gjennom timesverdier og om noe strømforbruk kan forskyves. Det er slikt vi ønsker å være med på å hjelpe til med, sier hun.