I 2017 døde 25 mennesker i branner her i landet. Dette er historisk sett et rekordlavt antall.

25 personer omkom i brann i 2017, viser tall fra DSB. Det er det laveste antallet siden registrering av omkomne startet i 1979.

Kilde: DSB

I snitt har det hvert år omkommet 64 personer i brann siden 1979. De laveste tallene som er registrert tidligere år er 35 omkomne i 2015 og 41 omkomne i 2012.

Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusmisbrukere er spesielt utsatt for brann. Tall fra DSB viser at 75 prosent av dem som omkommer i brann tilhører disse gruppene. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen. Spesielt høy er risikoen for eldre som bor alene.

Branner med dødelig utfall oppstår oftest i stuen og på soverommet, og den vanligste årsaken er åpen ild, deriblant røyking.

Av de 25 som har omkommet i brann så langt i år er 14 menn og 11 kvinner. April var den måneden da flest omkom. Da døde det fem personer, mens ingen omkom i mai. I fjor omkom åtte personer i desember, mens i år er dette tallet på tre. Sju personer har omkommet på lørdager. Det er dermed den ukedagen hvor flest har omkommet. De fleste som dør i brann omkommer i egen bolig.