Samarbeider om datasenteretablering på Ringerike. Fra venstre: viseadministrerende direktør Ringeriks-Kraft Kjell Baug, CEO i Treklyngen Rolf Jarle Aaberg og næringsutviklingssjef Pelle Gangeskar i Ringerike Utvikling. (Foto: CATCH)

Et internasjonalt børsnotert selskap har signert en avtale med Ringeriks-Kraft om kraftforsyning til Norges hittil største datasenter. Avtalen har en verdi på inntil 370 millioner kroner over tre år, og vil gi cirka 150 årsverk til Ringerike.

Kilde: Ringeriks-Kraft

Dette er et viktig skritt i en større satsing som Ringeriks-Kraft gjør med Ringerike Utvikling og Treklyngen. Sammen skal selskapene skape arbeidsplasser lokalt og gjøre regionen attraktiv for både norske og internasjonale aktører i fremtiden.

Datasenteret vil bli etablert hos Treklyngen på Follum i Ringerike. Kraftleveransen starter i februar og vil bli trappet opp til full drift i august. Datasenteret, som vil bli Norges største, er det første virkelig store, av flere datasenteretableringer på Ringerike. Etableringen kommer som en følge av satsingen på Oslo Data Center Location, som ble startet av Ringerike utvikling, Ringerike kommune og Invest in Norway i 2016.

– Ringeriks-Kraft overtok i 2012 rettighetene til kraftdistribusjon på Follum. Med datasenteretableringen kan vi endelig begynne å ta våre lokale energiressurser i bruk til industrietablering på Ringerike. Siden vi ikke trenger å gjøre noen større investeringer for å nå opp til kundens krav til strømforsyning, vil det over tid resultere i lavere nettleie for alle kundene våre, sier viseadministrerende direktør i Ringeriks-Kraft Kjell Baug.

– For oss i Treklyngen var det naturlig å satse på et slikt prosjekt. Etter at papirfabrikken på Follum ble lagt ned, har vi jobbet med å skape verdier på bakgrunn av infrastrukturen i området og utnyttelse av de fornybare naturressursene rundt oss. Vi er glade for at vi med denne etableringen kan bidra til videre utvikling av Ringeriksregionen, sier daglig leder i Treklyngen Rolf Jarle Aaberg.

I 2016 ble elavgiften for store datasentre i Norge sterkt redusert, og i 2017 kom regjeringen med forslag om lette i eiendomsskatten på verk og bruk. Disse tiltakene er med på å gjøre Norge mer attraktivt for utenlandske etableringer. Parallelt har næringslivet og offentlige aktører arbeidet frem attraktive områder for datasenteretablering, bedret internasjonal fibertilknytning og samordnet internasjonal markedsinnsats.

– Denne første store etableringen er viktig – ikke bare for Norge, men også for utviklingen av Ringeriksregionen. Datasenterindustrien har en tendens til å danne klynger – de ser til hverandre. Med denne etableringen vil muligheten for videre utvikling av områdene på Follummoen og Nedre Kilemoen øke betydelig, og vi håndterer allerede konkrete henvendelser, sier næringsutviklingssjef Pelle Gangeskar fra Ringerike Utvikling.

–Noe som var avgjørende for både for å lande denne avtalen og i fremtidige forhandlinger, er at her på Ringerike hadde vi både egnede lokaler og tilgjengelige kraftressurser som kunne tas raskt i bruk, forteller Baug.

– Dette har vært et samarbeidsprosjekt fra dag én, og vi hadde aldri kommet i mål hvis ikke offentlige og private aktører hadde jobbet så tett gjennom hele prosessen. Vi må spesielt si takk til Invest in Norway for uvurderlig støtte i det internasjonale arbeidet, fortsetter Gangeskar.

Store datasentre krever bemanning som skal jobbe med drift og vedlikehold.

– Noe av det første vi gjør i denne satsingen, er å rigge entreprenørvirksomheten vår, Nettservice, for å kunne håndtere datasenterdrift. Bare for datasenteret som blir etablert nå, kan det innebære anslagsvis 50 arbeidsplasser årlig på Ringerike, sier Baug.

Ringeriks-Kraft er sammen med samarbeidspartnerne i Ringerike Utvikling og Treklyngen meget fornøyd med å ha etableringen på plass og ser frem til videre samarbeid.