Liten interesse fra vannkraftselskapene og et tungrodd byråkrati er blant årsakene til at vi legger ned Water Vally-initiativet, sier Erik Jølberg, en av initiativtagerne til dette tiltaket. (Foto: Arne Braadland)

Når du stanger hodet i veggen lenge nok kan det være lurt å kjenne sin besøkelsestid. Det er det vi nå gjør med Water Vally-initiativet – setter kroken på døra.

Tess-eier Erik Jølberg, initiativtager til Water Wally sammen med entreprenør Kr. Hæhre, er ikke en person som så lett lar seg stoppe, men nå legges initiativet om å bygge et robust nettverk av virksomheter i olje- og offshorenæringen i den landbaserte vannkraftmarkedet ned. Det er en beslutning som han gjerne skulle vært foruten.

På veien mot det grønne skiftet er vannkraftbransjen overmoden for nye og fremtidsrettede teknologiske grep. I sin fremoverlente posisjon har olje- og offshorenæringen mye å stille opp med i så måte. Men når de store og toneangivende energiselskapene, ikke minst majoriteten av vannkraftprodusenter, vender det døve øret til, nytter det ikke, sier Erik Jølberg i en kommentar til nedleggelsen av Water Vally.

Jølberg peker blant annet på det stivbente byråkratiet som, som i motsetning til olje- og offshorenæringen, preger vannkraftbransjen. Det er en langvarig prosess å posisjonere seg i dette miljøet. Det generelle inntrykket er at ting tar så lang tid at det tenderer på grensen til håpløst, fortsetter Jølberg.

Det er to år siden Water Vally ble etablert. Ved avslutningspunktet har nettverket mellom 40 og 50 medlemmer, i det alt vesentlige produsenter og leverandørbedrifter med opprinnelig forankring i olje- og offshorenæringen.

All kraft har imidlertid ikke gått ut av dette initiativet. Subsea Vally, som ble etablert for snart ti år siden, dreier i større grad sin aktivitet mot det utvidede energibegrepet, og sikter seg med dette også inn mot det landbaserte vannkraftmarkedet. Medlemmene i Water Vally blir tilbudt å koble seg til Subsea Vally hvor ambisjoner og interesser i forhold til fornybar energi vil bli ivaretatt på både kort og lengre sikt. Det var Erik Jølberg og Trond Østgård som i sin tid også tok initiativ til etableringen av Subsea Vally, som nylig fikk NCE-status (Norwegian Center of Expertice).