Astrum er et treårig FoU-prosjekt med fokus på AMS drift, nettdrift, nettutvikling og nettvedlikehold. Nå har Troms Kraft Nett koblet seg til denne fremtidssatsingen. (Illustrasjonsfoto: eSmart Systems)

Troms Kraft Nett gikk 1. januar inn i Astrum, et treårig FoU-prosjekt med fokus på AMS drift, nettdrift, nettutvikling og nettvedlikehold.

Kilde: Troms Kraft Nett

Målsettingen er å lage et intelligent beslutningsstøtte-verktøy for drift og nytte i smarte nett. Prosjektet tar frem løsninger for nettbransjen basert på helt ny teknologi med bruk av kunstig intelligens og maskinlæring.

«Nettbransjen og Troms Kraft Nett står foran store utfordringer i tiden fremover. Det skal investeres mye i et aldrende strømnett, samtidig som det er viktig å tenke nytt og smart for å få en effektiv utnyttelse av selskapets ressurser. Dette krever gode beslutninger basert på tilgjengelig og relevant informasjon. Vi er derfor svært tilfreds med å kunne bli en del av Astrum-prosjektet som ledes av eSmart Systems. Her får vi muligheten til å løse våre fremtidige utfordringer i samarbeid med kompetente partnere, sier Erling Dalberg, administrerende direktør i Troms Kraft Nett».

«Vi setter stor pris på at Troms Kraft Nett har valgt eSmart Systems som langsiktig samarbeidspartner innen systemer for AMS og nettnytte. Vi ser virkelig frem til å starte samarbeidet gjennom Astrum-prosjektet sammen med de fire andre høykompetente partnerne», sier Knut H. H. Johansen, administrerende direktør i eSmart Systems.

I tillegg til Troms Kraft Nett og eSmart Systems, er Glitre Energi Nett, SFE Nett, Ringeriks-Kraft Nett og Norgesnett deltakere i prosjektet.