Tariffinntektene og flaskehalsinntekter skal dekke Statnetts samlede kostnader knyttet til investeringer, drift og vedlikehold av transmisjonsnettet. (Illustrasjonsfoto: BKK)

1. januar 2018 ble sentralnettanleggene Fana - Kollsnes og Mongstad - Kollsnes overdratt til Statnett for ca. 1,43 mrd. kroner.

Kilde: BKK

Dette er andre del av en stegvis overdragelse av BKK Nett sine sentralnettanlegg. Statnett gjennomfører en stegvis overtagelse av BKK Nett sine sentralnettanlegg.

I februar 2016 inngikk BKK Nett avtale med Statnett om salg av eksisterende sentralnettanlegg, samt nye sentralnettanlegg som var planlagt og under bygging. Den gang overtok Statnett sentralnettstasjonene Fana, Arna, Dale, Samnanger, Evanger og Modalen, samt sentralnettlinjene Evanger – Dale, Evanger – Modalen, Dale – Arna – Fana, Evanger – Samnanger og Samnanger – Fana.

Ved nyttår ble følgende anlegg overdratt til Statnett:

  • 300kV Mongstad – Kollsnes inkludert brytere, transformator, sjøkabel, kompenseringsanlegg og linjer.
  • 300kV Fana – Kollsnes inkludert brytere, transformator, jordkabel, kompenseringsanlegg og linjer.

BKK Nett beholder konsesjon og ansvar for kabelomleggingen fra Breivik til Litlesotra som må på plass før Statens Vegvesen kan bygge den nye Sotrabroen.

Kraftledningen fra Mongstad til Modalen som er under bygging skal også overdras til Statnett. Den er beregnet ferdigstilt ved utgangen av 2019. Statnett har da overtatt alt av BKK Netts sentralnettanlegg.

Transaksjonene mellom BKK Nett og Statnett har et samlet omfang på ca. 4 milliarder kroner. 
Bakgrunnen for transaksjonene er at EUs tredje elmarkedspakke krever at alle anlegg i sentralnettet overtas av Statnett.