Naoro-elva på Papua Ny-Guinea. (Foto: Jørn Stave, Multiconsult)

Multiconsult skal utrede hvordan inntektene fra vannkraft kan fordeles rettferdig og bidra til lokal utvikling.

Kilde: Multiconsult

Det er et stort potensial for utbygging av vannkraft i Papua Ny-Guinea. Nye studier viser at kraftressursene tilsvarer over 10.000 MW i form av både store vannkraftprosjekter og mange småkraftverk.

Vannkraftutbygginger medfører ofte negative konsekvenser for lokalbefolkningen uten at inntektene eller kraftforsyningen kommer dem til gode. På Papua Ny-Guinea er dette spesielt kontroversielt på grunn av de mange etniske folkegruppene som har uklare rettigheter til land og naturressurser.

Multiconsult skal bistå Verdensbanken med forslag til hvordan lokalsamfunnene kan få større deltakelse og eierskap til de nye vannkraftprosjektene. Dette går under den engelske betegnelsen «benefit sharing». Typiske eksempler er lokalt eierskap i kraftselskapene, lokal strømforsyning, fordeling av skatteinntekter, utbygging av veier og infrastruktur og deltakelse i lokale utviklingsprosjekter.

Oppdraget vil bestå av konsultasjonsmøter med myndigheter, kraftutbyggere og sivilsamfunn i Papua Ny-Guinea, samt litteraturstudier av liknende tiltak innenfor vannkraftsektoren i andre land. Multiconsult vil også hente eksempler fra landets gruveindustri, olje- og gass og skogsektoren.

Dette blir det tredje prosjektet Multiconsult gjennomfører på Papua Ny-Guinea.