Flere større havvindprosjekter planlegges i Europa uten offentlige subsidier. Foto: Ørsted

Det danske selskapet Ørsted, tidligere Dong Energy, har fått grønt lys for å bygge tre havvindprosjekter i Nordsjøen med en samlet kapasitet på 590 MW. Prosjektene skal realiseres uten subsidier.

Vindkraft til havs kan stå foran et veiskille. Tidligere har offshore vind vært avhengig av offentlige subsidier, men nå ser dette ut til å endre seg, skriver Bladet Vesterålen, som omtaler prosjektet til Ørsted.

I Danmark satte vindkraftproduksjonen en ny rekord i 2017 og dekket 43 prosent av elforbruket, skriver fagbladet Ingeniøren. En del av denne produksjonen foregår til havs.

I 2017 økte prisen på vindkraft i Danmark med 8 prosent. Gjennomsnittsprisen for elektrisitet fra vindkraft i Danmark var i fjor 20,2 øre/kWh mot 18,7 øre/kWh i 2016 (danske kroner). Gjennomsnittlig markedspris var 22,9 øre/kWh. Vindkraft var med på å trekke elprisen ned for forbrukerne, skriver Ingeniøren.

Norge satser til havs

Også i Norge stiger forventningene til havvindkraft. I desember vedtok Stortinget under budsjettforhandlingene at det skal bygges anlegg for flytende havvind i Norge, og det skapte jubel hos norske aktører og forskere.

Statoil er allerede involvert i flytende havvind, men leveransene deres har hittil gått til utenlandske prosjekter, blant annet til Dudgeon utenfor Storbritannia. Nylig har Statoil meldt seg på konkurransen om å bygge havvind uten subsidier i den nederlandske delen av Nordsjøen.

Havvindkonferanse i Trondheim

17.–19. januar arrangerer SINTEF Energi en internasjonal konferanse om havvind, EERA DeepWind’18, i Trondheim. Der blir temaet om man kan gjøre offshore vindkraft lønnsom uten subsidier.

Vindkraft til havs er nå den hurtigst voksende teknologien for fornybar energi på verdensbasis. Tyskland, Danmark og Storbritannia ligger i front og installerer nye turbiner hvert år.