Eksplosjon i en bryter i Dolvik transformatorstasjon på Kokstad i Bergen gjorde at 22 000 kunder mistet strømmen. (Foto: BKK)

En eksplosjon i Dolvik transformatorstasjon i Bergen kommune førte til at 22 000 kunder i Fana og Ytrebygda mistet strømmen søndag formiddag. Klokka 14 hadde alle fått strømmen tilbake.

Kilde: BKK

Dolvik transformatorstasjon ligger like ved BKKs konsernbygg på Kokstad. Eksplosjonen skjedde rundt kl. 10, og folk i nærheten meldte om en kraftig smell. Brannvesen og politi rykket ut.

– Det var en bryter i stasjonen som eksploderte, men vi vet ikke årsaken til dette. Selve hendelsen medførte at 132 kV forbindelsene fra Fana transformatorstasjon ble koblet ut. Dette førte igjen til at Rå og Skjold stasjoner ble strømløse, sier Jens Skår, konserndirektør Nett i BKK.

BKK Nett satte beredskap etter eksplosjonen. Ekstra mannskaper ble kalt inn for å få oversikt over omfanget av skaden, og startet arbeidet med omkoblinger i strømnettet.

– Så snart vi fikk bekreftet at Rå og Skjold stasjoner kunne spenningsettes, ble disse koblet inn og nær 14 000 kunder fikk strømmen tilbake. Den kraftige eksplosjon førte til skader på andre anleggsdeler i Dolvik, og reparasjonsarbeidet kan bli omfattende. For å sikre strømforsyningen til våre kunder, har vi gjort midlertidige tiltak, forteller Skår.

Fire timer etter eksplosjonen hadde alle nettkundene fått strømmen tilbake. Fjernvarmekundene til BKK var også berørt av strømbruddet en liten periode.

Uvanlig hendelse
En eksplosjon av denne type skjer svært sjelden.

– Vi utfører jevnlig kontroll og vedlikehold av våre anlegg, men i elektriske anlegg kan det likevel oppstå situasjoner som vi ikke kan forutse. Sikkerhet har høyeste prioritet i vårt arbeid, og alle som ferdes i våre anlegg er pålagt bruk av verneutstyr, sier Skår.