BKK overtar eierinteressene i Tysnes Kraftlag, her illustrert med Våge havn i Tysnes kommune. (Foto: Wikipeda)

Styret i BKK AS sa torsdag ja til en avtale som innebærer kjøp av hele virksomheten til Tysnes Kraftlag mot at kraftlaget blir eier i BKK AS. På forhånd har styret i Tysnes Kraftlag godkjent avtalen.

Kilde: BKK

– Jeg er glad for at Tysnes Kraftlag ser på oss som en attraktiv samarbeidspartner. Tysnes Kraftlag har vært en viktig aktør i utviklingen av Tysnes-samfunnet, og den samfunnsrollen ønsker BKK å ivareta videre. Vi får mange dyktige medarbeidere med god lokalkunnskap, sier konsernsjef i BKK, Jannicke Hilland.

Avtalen mellom Tysnes Kraftlag og BKK skal opp til endelig behandling på årsmøtet i Tysnes Kraftlag i mars. En endelig godkjennelse medfører at BKK kan overta hele virksomheten til Tysnes Kraftlag 1. juli i år. 

Salget innebærer at BKK overtar både strømnettet og fibernettet, samt Tysnes Kraftlag sin aksjepost på 4,4 prosent i SKL. Avtalen innebærer også at alle 21 ansatte i Tysnes Kraftlag blir overført til BKK. 

Det skal opprettes et nytt selskap, Tysnes Kraftlag AS, som får en eierandel i BKK AS på 1,7 prosent.

Alle medlemmer i Tysnes Kraftlag SA vil få en liten eierandel i det nye selskapet.

En god avtale for Tysnes
– Vi ser på salg av Tysnes Kraftlag som en god løsning for å møte nye myndighetskrav og samtidig sikre kundene våre en lavere nettleie. I avtalen med BKK har vi vært opptatt av å beholde lokale arbeidsplasser, opprettholde forsyningssikkerheten og beredskapen på Tysnes, ivareta og videreutvikle verdiene vi har skapt og at BKK vil bidra til en positiv utvikling av Tysnes-samfunnet, sier styreleder i Tysnes Kraftlag, Audun Magnussen.

Salget av Tysnes Kraftlag til BKK, vil føre til betydelig lavere nettleie og det kommer hele Tysnes til gode. 

– I tillegg vil eierandelen i BKK AS gi det nye selskapet Tysnes Kraftlag AS et årlig utbytte, sier Magnussen.