Fremtidig økning i inntektsrammene vil føre til dyrere nettleie for kundene fremholder næringspolitisk rådgiver i Energi Norge, Trond Svartsund. (Illustrasjonsfoto: BKK)

Vedtak fra NVE viser at samlet inntektsramme for nettselskapene er på 16,7 milliarder kroner i 2017. Fremtidig økning i inntektsrammene vil føre til dyrere nettleie for kundene.

Kilde: Energi Norge

Sist uke presenterte NVE vedtatt inntektsramme for 2017. Samlet tall for alle nettselskaper, eksklusiv Statnett, er på 16,7 milliarder kroner. Inkludert Statnett er samlet inntektsramme i underkant av 24 milliarder.

Den vedtatte inntektsrammen er 120 millioner kroner høyere enn hva som ble varselet i desember 2016. Dette skyldes at inflasjonen og kraftprisen ble noe høyere enn først antatt, skriver NVE..

Store investeringer

I perioden 2016 til 2026 er det planlagt nettinvesteringer for om lag 130 milliarder kroner. Da er ikke utenlandskabler inkludert (se figur 1). Tallene er basert på Statnetts nettutviklingsplan og spørreundersøkelse blant de øvrige nettselskapene. Statnett står selv for om lag 45 milliarder av disse investeringene. 

Investeringene vil gjøre at de samlede inntektsrammene øker til omkring 34 milliarder i 2025 (2017 kroner). Statnett står for om lag 5 milliarder av økningen, mens resten er fordelt på de øvrige nettselskapene (se figur 2). Til fradrag på Statnetts ramme kan det komme flaskehalsinntekter. 

Næringspolitisk rådgiver Trond Svartsund i Energi Norge mener økningen i inntektsrammene vil føre til dyrere nettleien til kundene.

– I tiden fremover blir det viktig å begrense økningen i nettleien. Vi må finne alternativer til nettinvesteringer som er samfunnsøkonomisk gunstige, sier Svartsund.

Videre mener Svartsund at effektiv gjennomføring av nettinvesteringer og effektiv drift blir svært viktig i årene som kommer for å kunne begrense økningen i nettleien.