Det er mye å bygge videre på fra resultatene i UPGRID-prosjektet, som norske Powel har vært en del av. (Illustrasjonsfoto: E.ON)

Forskningsprosjektet UPGRID som Powel har vært en del av, startet i januar 2015. Det hadde som mål å realisere åpne, standardiserte og integrerte forbedringer av lav- og høyspentnettet. Prosjektet, som fikk tildelt over €12 millioner (100 millioner kroner) fra EU, omfattet smarte nett i hele sin bredde. Prosjektet er nå avsluttet med positive resultater som vil bidra i utviklingen av neste generasjons IKT-infrastruktur for smarte nett og smarte målere.

Kilde: Powel

UPGRID er en del av Horizon 2020, det største forsknings- og innovasjonsprogrammet noensinne for EU, med nærmere €80 milliarder i tilgjengelige midler. Programmet går over sju år, fra 2014 til 2020 og fokuset er på forskning som resulterer i innovasjon og nye forretningsmuligheter som skaper vekst i EU-regionen.

Det overordnete målet for UPGRID var å utvikle og teste innovative og kostnadseffektive løsninger for avansert drift og utnyttelse av lav- og mellomspenningsnettet, med hovedfokus på leveringskvalitet og effektiv håndtering av avbrudd i strømforsyningen. Prosjektgruppen bestod av et pan-europeisk konsortium med 19 deltakere fra sju land.

Reelle utfordringer – reelle løsninger

Horizon 2020 skal se på utfordringer som må adresseres snarest, og har som mål å finne reelle løsninger og svar på disse. En av disse er hvordan man tilfredsstiller et stadig økende energibehov samtidig som man kjemper mot klimaforandringer. Målet er at prosjektet skal ha både teknologisk, økonomisk og sosial effekt.

UPGRID-prosjektet ble ledet av Iberdrola, Spanias fremste energiselskap, og innebar fire live teststeder for smarte nett i distribusjonsnettverk i Sverige, Spania, Portugal og Polen. Vattenfall var ansvarlige for en av de viktigste arbeidspakkene i forskningsprosjektet og inviterte Powel med som deltaker. Vi bidro med installasjon og videreutvikling av vår driftstøtteløsning Powel iAM DMS til testområdet i Sverige.

– For Vattenfall var det viktig å utføre en fullskalatest hvor man testet ut løsningen i virkeligheten.. Målet deres var todelt, dels strategisk og dels praktisk. De ønsket å kartlegge veien videre og finne ut hva de skulle satse på i fremtiden og de ønsket å komme frem til en løsning som skulle fungere operasjonelt. Vattenfall valgte å jobbe med samarbeidspartnere de allerede hadde og fikk dermed levert tre komplementerende løsninger fra Powel, Schneider og General Electric, forteller Kjetil Kvamme, prosjektleder i Powel.

Prosjektet ga blant annet Powel muligheten til å teste og videreutvikle Powel iAM DMS i et operativt nett. I løpet av prosjektet bidro vi både med fagkompetanse og programvare med avansert funksjonalitet for overvåkning og styring av nett, inkludert analyser knyttet til leveringskvalitet og avbrudd både i sanntid og for planleggingsformål.

– I løpet av prosjektperioden har vi tatt del i flere spennende øvelser. Blant annet har vi sett på hvordan solcelleutbygging i storskala påvirker nettet, en utfordring vi kommer til å bli reell i nærmeste fremtid. Her har vi jobbet med 3D-modeller av hus og beregnet konsekvensene av forskjellige antall solcellepaneler i et lavspent nett. Vi har også fått testet ut direktekommunikasjon mellom vår egen DMS og smarte målere hos kunder, forteller Kvamme.

Nettforvaltning for fremtiden

For Powel var prosjektet en mulighet til å synliggjøre vår ekspertise innen avansert nettforvaltning på en internasjonal arena. Vi har jobbet tett sammen andre prosjektdeltakere og sammen har vi bidratt til å finne faktiske nytteverdier og realisere løsninger som støtter fremtidens energibehov.

– Vi er veldig fornøyde med prosjektet og synes det har gått veldig bra. Det har gitt oss muligheten til å utvikle og teste ny funksjonalitet i dette miljøet, innenfor rammene i prosjektet. I tillegg har vi også fått testet dataoverføring og integrasjoner mellom forskjellige systemer, og en viktig erfaring vi har gjort oss her er at integrasjoner er lettere i teori enn i praksis. Vi har fått testet både eksisterende og ny funksjonalitet og en del av de nye vil være fremtidig funksjonalitet i våre løsninger og komme våre andre nettkunder til gode, sier Kvamme.

Ved prosjektstart var det forventet at de største teknologiske innvirkningene av UPGRID ville bli forbedring av observerbarhet i kraftsystemer, bedre systemstøtte for lav- og mellomspenningsnett og fremskritt innen smarte målere og systemer for hjemmet.

Nicholas Etherden, R&D Vattenfall, presenterte prosjektet under Elnätsdagarna i Sverige i november 2017. Et av de resultatene han trakk frem var økte muligheter til observasjon av nettet, både historisk og i fremtiden. Hele UPGRID prosjektet blir presentert på Iberdrola sitt hovedkontor i Spania den 21. februar.