hywind
Dronefoto fra den flytende vindparken Hywind. Foto: Øyvind Gravås/Woldcam

Til tross for en orkan, en vinterstorm og bølgehøyder på opptil 8,2 meter, presterte verdens første flytende vindpark, Hywind Scotland, bedre enn forventet i sine første tre måneder i produksjon.

Kilde: Statoil

Vindparken med en kapasitet på 30 MW ligger 25 kilometer utenfor kysten av Peterhead i Aberdeenshire, Skottland, og leverer strøm til rundt 20.000 britiske husstander.

I vintermånedene, når vinden er på sitt sterkeste, er den vanlige kapasitetsfaktoren for en bunnfast havvindpark 45-60 %. Til sammenligning oppnådde Hywind Scotland et gjennomsnitt på rundt 65 % i november, desember og januar, altså at vindparken produserte 65% av hva som er teoretisk maksimal kapasitet.

En kapasitetsfaktor på 100 % betyr at alle vindturbiner produserer med maksimal effekt hvert sekund gjennom døgnet.

– Vi har testet Hywind-teknologien under tøffe værforhold i mange år, og vi vet at teknologien fungerer. Det er imidlertid en del spenning knyttet til å sette verdens første flytende vindpark i produksjon. Derfor er det oppmuntrende å se hvor godt turbinene har levert hittil. Hywind Scotlands høye tilgjengelighet har sikret at elektrisitetsvolumet som produseres er betydelig høyere enn forventet. I tillegg har vindparken levert uten HMS-hendelser, sier Beate Myking, direktør for havvindsoperasjoner i Statoil.

Hywind Scotlands første møte med tøffe værforhold var orkanen Ophelia i oktober, da en vindstyrke på 125 km/t (34 m/s) ble registrert. Vindstyrken ble overgått av stormen Caroline i begynnelsen av desember, da vindkast på i overkant av 160 km/t (44 m/s) og bølger i overkant av 8,2 meter ble målt.

Beate Myking, senior vice president of offshore wind operations in Statoil.(Photo: Harald Pettersen)

rene Rummelhoff, executive vice president for New Energy Solutions in Statoil. (Photo: Ole Jørgen Bratland)

Vindturbinene blir automatisk nedstengt av sikkerhetsmessige årsaker under de verste vindene, og driften gjenopptas etterpå. Hywind-turbinen består for øvrig av en regulator (pitch motion control) som justerer vinkel på turbinbladene ved høy vind, slik at belastningene i strukturen reduseres.

Ser etter nye muligheter

– Vi vet at opp mot 80 % av verdens havvindressurser er på store havdyp (over 60 meter) der tradisjonelle bunnfaste installasjoner ikke er egnet, og vi ser derfor et stort potensial for flytende havvindkraft i Asia, på den nordamerikanske vestkysten, og i Europa. Vi søker aktivt etter nye muligheter for Hywind-teknologien, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør for Nye Energiløsninger i Statoil.

Statoil og Masdar, som er partner i Hywind Scotland, har ambisjoner om å redusere kostnadene for energi (levelized cost of energy) fra Hywind til 40-60 €/MWh innen 2030, slik at den kan konkurrere kostnadsmessig med andre fornybare energikilder.

– Dette er et ambisiøst, men realistisk mål. Optimalisert design, større og mer effektive turbiner, teknologiutvikling og større vindparker vil presse ned kostnadene, og forbedre infrastrukturen og logistikken, sier Rummelhoff.