Denne uken har sprengkulde og vindstiller, kombinert med et løft i kullprisen, gitt en kraftig økning i strømprisen. (Foto: Tore Halvorsen)

Et nedbørsfritt og kaldt Norden, bidrar sammen med et vindstille Nord-Europa og et løft i kullprisen til en kraftig økning i strømprisen denne uken.

KIlde: LOS Energy

Det kalde været bidrar også til økt etterspørsel etter strøm til oppvarming. Dette presser prisene i spotmarkedet oppover på kort sikt oppover.

På grunn av lav produksjon av vindkraft i våre nabomarkeder i Europa, er også spotprisen høy i blant annet Tyskland. Dette preger også det nordiske markedet. 

Ny toppnotering
Denne uken settes ny toppnotering i spotmarkedet for 2018. Det er to år siden ukesspotprisen var på samme nivå. Ifølge prognosene skal forrige ukes værfenomen få konsekvenser for spotprisen fremover. Neste uke forventer markedet at det skal settes ny rekord i spotmarkedet med et ytterligere løft i spotprisen.

Prisen øker frem mot 2027
Markedet forventer også økning i prisene frem til og med år 2027. Mens prisen for inneværende år og neste år øker som følge av været, øker prisene i de neste årene grunnet økte internasjonale energipriser.