Fire år med anleggsarbeid er snart over for Rosten kraftverk øverst i Gudbrandsdalen. I uke 11 slippes vann på turbinen. (Foto: Eidsiva Energi)

Damanlegget på nye Rosten kraftverk øverst i Gubrandsdalen er bygget for å tåle dobbelt tusenårsflom. Eller som prosjektleder Rolf Kleiven sier: - Dammen står selv om Dovre skulle falle.

Internasjonal teknologi i norsk natur er et stikkord for det nye kraftverket. Både Brasil, Tyskland, Kina, Romania, Tyrkia, Finland og Sverige er representert på leverandørlisten. Når det gjelder selve byggingen av kraftverket er det, paradoksalt nok, norske hender som har gjort det meste.

Fire år med anleggsarbeid i Sel kommune, i nær tilknytning til Gudbrandsdalslågen, nærmer seg fullførelse. I uke 11 slippes vann på turbinen. I midten av mai er det flagget til topps for 200 nye fornybare GWh vannkraft, med en oppstart som hånd i hanske med vårflommen.

Med kledelig beskjedenhet slår prosjektleder Kleiven fast at oppdraget er gjennomført i henhold til fastsatt tidsplan og innenfor budsjett. Nesten alt har gått på skinner, kanskje bortsett fra en overraskende lang vei ned til fast grunn på elvebunnen. Det ga spesielle utfordringer i forbindelse med utgraving og utstøpinga av det som til slutt ble byggegropa.

Det var krevende 14 meter dybde i forholde seg til, innrømmer Kleven. – Men når alt kom til alt gikk det greit. Med en fortløpende støpeprosess over tre og et halvt døgn presterte vi å sette norsk rekord. På denne tiden fylte vi gropa med 5632 kubikk betong, eller mer begripelig illustrert, rett i underkant av 1000 billass. Det var all mulig grunn til å gartulere Skanska Norge og Betong Øst med vel utført jobb.

Mer om prosessen med bygging og ferdigstillelse av Rosten kraftverk kommer i fagbladet Energiteknikk, utgave 2 -2018, som vil være trykkferskt til Produksjonsteknisk konferanse (PTK) primo mars.