Hafslund går ut av 2017 med solid økonomi og markerer styrke som et rendyrket nettselskap. (Foto: Tore Halvorsen)

Hafslund oppnådde et resultat etter skatt i 2017 på 612 millioner kroner. Samtidig har Hafslund Nett styrket sin posisjon som et av landets mest effektive nettselskaper. Ved årsskiftet var nærmere to tredeler av totalt 700.000 nye automatiske målere installert.

Kilde: Hafslund

Oslo kommune gjennomførte 4. august 2017 transaksjonen i Hafslund der Hafslund ASA ble strøket fra notering ved Oslo Børs, og Hafslund Marked, Hafslund Varme og Hafslund Produksjon solgt. Hafslund AS ble etablert med Hafslund Nett som hovedvirksomhet, og Oslo kommune som 100 prosent eier. EBITDA for virksomheten som i dag utgjør Hafslund AS med datterselskaper for 2017 ble 1634 (1636) millioner kroner, og er på nivå med 2016. Resultatet etter skatt for videreført virksomhet ble 612 (661) millioner kroner i 2017, noe lavere enn i 2016 hovedsakelig på grunn av høyere finanskostnader.

– Hafslund Nett gjennomfører kontinuerlig driftsoptimaliseringer og kostnadsforbedringer, og har i 2017 styrket sin posisjon som et av landets mest effektive nettselskaper, sier administrerende direktør Finn Bjørn Ruyter i Hafslund AS.

NVEs regulering premierer selskaper med høy effektivitet relativt til andre nettselskaper. Jo høyere effektivitet, jo høyere avkastning til eier og lavere tariffer for kundene.

Hafslund hadde ved årsskiftet installert 412.400 av totalt 658.000 målere til husholdningskundene. Samtidig er det etablert en helt ny IT-infrastruktur for å nyttiggjøre de store datamengdene fra de nye målerne og andre sensorer i nettet til mer effektiv drift og utvikling av nettet, og bedre tjenester for kundene.

– AMS-prosjektet etablerer fundamentet i digitaliseringen av strømnettet. De store datamengdene fra AMS-målerne gir oss blant annet mulighet til å bruke maskinlæring for å automatisere prosesser som feilretting og utarbeiding av vedlikeholdsplaner, sier Ruyter.

Investeringene i AMS og i forsyningsnettet økte med 59 prosent fra 2016 til 1,6 milliarder kroner i 2017. De økte investeringene de siste årene vil gi reduserte vedlikeholdskostnader og reduserte kostnader som følge av digitalisering. Investeringsnivået er ventet å bli redusert til løpende drifts- og vekstinvesteringer i 2019 som følge av at installasjon av AMS-målere vil sluttføres.

Hafslund har en god underliggende organisk vekst som følge av befolkningsøkning og investeringer i nettet. Samtidig søkes nye vekstmuligheter både organisk og strukturelt.

– Hafslund har som mål å ta en sentral posisjon i den forventede konsolideringen av sektoren. Samtidig skal Hafslund legge til rette for og bidra til et mer elektrifisert samfunn med lave utslipp av klimagasser og godt lokalt miljø, sier administrerende direktør Finn Bjørn Ruyter i Hafslund AS.