Danske kommuner kan få dispensasjon for å drive solcelleanlegg som er under 20 MW. Energiforum Danmark foreslår å heve grensen. Foto: Thisted kommune

Et stort antall solcelleanlegg på offentlige bygg i Danmark drives ulovlig og vil bli anmeldt, melder ingenioren.dk.

Ifølge dansk lov har kommuner ikke lov til å drive forsyningsvirksomhet. For å drive solcelleanlegg lovlig må kommunen skille ut anlegget i et eget selskap, som så skal selge kraften tilbake til skolen, rådhuset eller sportshallen til markedspris.

Energistyrelsen i Danmark anmeldte 76 ulovlige solcelleanlegg på offentlige bygg i 2014. Men så ble saken glemt, og ingenting ble gjort før Jyllands-Posten og Kommunen.dk skrev om saken i fjor høst.

Ukjent antall

Dermed har Energistyrelsen tatt opp tråden igjen. De vet ikke hvor mange solcelleanlegg som kan være ulovlige, men antallet kan ha vokst utover de 76 som tidligere er anmeldt. I februar beregnet Energiforum Danmark at 27 kjente solcelleanlegg har kostet om lag 25 millioner danske kroner.

En lovendring i 2013 gir kommunene dispensasjon fra forbudet mot forsyningsvirksomhet hvis solcelleanlegget er under 20 MW. Energiforum Danmark har i et brev til Folketingets energi-, forsynings- og klimautvalg bedt om at grensen utvides med 2 MW. Dette ville berge mange av anleggene fra å bli anmeldt.

– Dumt å ta ned

Medlem av energi-, forsynings- og klimautvalget og energiordfører for Alternativet, Christian Poll, støtter opp om forslaget til Energiforum, skriver ingenioren.dk.

– Jeg syns det er opplagt at man gir dispensasjon til de de resterende anleggene. Vi skal jo ha mye mer sol opp, så det ville være dumt å ta sol ned, sier han.