Oslo kommune har fremmet forslag om å samle eierskapet til E-CO Energi og Hafslund under et nytt felles morselskap.

Oslo kommune har fremmet forslag om å samle eierskapet til Hafslund AS og E-CO Energi Holding AS under et nytt felles morselskap som vil være 100 % eid av Oslo kommune.

Kilde: E-CO Energi

Den samlede virksomheten blir en betydelig aktør i den norske energibransjen som Norges nest største kraftprodusent med 13 TWh fornybar vannkraftproduksjon, og Norges største nettselskap med om lag 710 000 kunder.

Samlingen gjøres for å sikre kompetanse innen hele verdikjeden for produksjon og distribusjon av kraft og for å være best mulig posisjonert for de forventede endringene i energibransjen fremover. Det samlede konsernet har som mål å ta en sentral posisjon i den forventede konsolideringen i sektoren.

Styrene i Hafslund AS og E-CO Energi Holding AS har aktivt deltatt i å utforme byrådets beslutningsgrunnlag. Oslo kommune vil utnevne et styre i det nye selskapet. Finn Bjørn Ruyter i Hafslund er tiltenkt jobben som konsernsjef.

Hafslund AS og E-CO Energi Holding AS med datterselskaper vil fortsette sin virksomhet som i dag. All finansiering og gjeld vil videreføres i de respektive selskapene. Samlingen medfører ikke endringer i finansielle nøkkeltall for Hafslund AS og E-CO Energi Holding AS.

Samlingen av eierskapet forutsetter godkjenning i Oslo bystyre og nødvendige godkjenninger fra konsesjonsmyndighetene. Det er forventet at samlingen av eierskapet vil bli gjennomført i 2. kvartal 2018.