– Vi vet at mange er opptatt av de kommende utlysningene og oppfordrer alle til å bruke mulighetene ENERGIX tilbyr, sier Ane T. Brunvoll. (Foto: Forskningsrådet)

Planleggingen av ENERGIX-utlysninger i 2018 er godt i gang. Dette er oppdatert informasjon som kan være nyttig for deg som planlegger å søke.

Kilde: ENERGIX

– Interessen for miljøvennlig energi er større enn noen sinne. Vi vet at mange er opptatt av kommende utlysninger, og hva som skjer i programmet. Vi oppfordrer alle til å bruke mulighetene ENERGIX tilbyr, sier programkoordinator Ane T. Brunvoll.

Administrasjonen tar utgangspunkt i programmets utlysningsplan og er nå i gang med å utforme detaljer for årets utlysninger. Det kan være greit for søkerne å vite allerede nå at det kan bli noen endringer fra foregående år. Målet er at utlysningene legges ut etter påske.

Holde trykket for næringslivet oppe

Responsen på utlysningene i 2017 med rekordhøy søkning fra bedrifter viser at næringslivet er villige til å investere mer enn noen gang i forskning for å utvikle ny teknologi og andre løsninger for lavutslippssamfunnet.

 – Det er svært positivt, og det er ønskelig å opprettholde omfanget av finansiering til kompetanseprosjekter og innovasjonsprosjekter for å understøtte denne utviklingen, sier Brunvoll og tilføyer:
–  Samtidig ligger det an til at årets utlysning for forskerprosjekter blir smal, og av mindre omfang enn den har vært de siste årene.
Se tentative rammer i tabellen under.

Andre relevante programmer

Potensielle søkere oppfordres derfor til å se på utlysning fra NANO2021 80 millioner kroner til forskerprosjekter innen nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer med frist 25. april 2018. Et annet alternativ er utlysning fra FRIPRO Fri prosjektstøtte for matematikk, naturvitenskap og teknologi (FRINATEK) – 210 millioner til forskerprosjekt, også med frist 25. april 2018.  Merk at søknadsfristene for disse to programmene er tidligere i år enn den har vært foregående år. Se også ERA-NET innen materialer med frist i juni 2018.

Den videre prosessen
Programstyret for ENERGIX vedtar omfang og innretting på utlysninger av forskerprosjekt, kompetanseprosjekt og innovasjonsprosjekt for næringslivet i møte 21. mars 2018.

  • Foreløpige utlysningstekster og omfang på utlysningene legges ut på Forskningsrådets nettsider senest i uke 15.
  • Frist for søknader fra forskningsmiljøer blir 12. september 2018
  • Frist for søknader fra næringslivet blir 10. oktober 2018

Søknadstype

Kan søkes av

Antatt ramme

Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Næringsliv

160 mill. kroner

Kompetanseprosjekt for næringslivet

Forskningsmiljøer i samarbeid med brukere fra næringsliv og offentlig sektor

140 mill. kroner

Forskerprosjekt

Forskningsmiljøer (kun åpent for prosjekter med behov for uavhengighet av brukere)

30 mill. kroner