Fra januar 2017 til januar 2018 har nettleien, inkludert avgifter, øket med 3,24 prosent. Til sammenligning økte konsumprisindeksen i samme tidsrom med 1,6 prosent.

For en gjennomsnittlig husholdning med et forbruk på 20 000 kWh/år, økte nettleien inkludert avgifter med 3,24 prosent fra januar 2017 til januar 2018.

Kilde: NVE

Dette tilsvarer en økning på 269 kr i året. Ser vi bort fra alle avgifter økte nettleien med 4,82 prosent. Til sammenligning økte konsumprisindeksen med 1,6 prosent i samme tidsrom.

Tallene vi har hentet inn fra nettselskapene, viser at nettleien for en gjennomsnittlig husholdning øker fra 53,60 øre/kWh i fjor, til 55,34 øre/kWh i år, inkludert alle avgifter. Ser vi bort fra alle avgiftene øker nettleien fra 27,90 øre/kWh til 29,36 øre/kWh.

– Forbruksavgiften har økt i takt med konsumprisindeksen det siste året. Det er økningen i den delen av nettleien som går til nettselskapene som er hovedårsak til den samlede økningen på litt over 3 prosent, sier Torfinn Jonassen, seksjonssjef i NVE. 

Nettselskapene har vært gjennom en periode hvor de har hatt lavere inntekter enn tillatt inntekt

Noen av årsakene til økningen er at nettselskapene er inne i en periode med mye investeringer. Videre har flere nettselskaper, deriblant Statnett, de siste årene hatt nettleie som gir selskapene lavere inntekter enn sin tillatte inntekt.

– Nå ser vi det er flere selskaper som øker nettleien for å dekke sin tillatte inntekt. Dette bidrar til at nettleien samlet sett øker, sier Jonassen.