Med en kombinasjon av tiltak er det mulig å utløse et opprustnings- og utvidelsespotensial i norske vannkraftverk på mellom 22 og 30 TWh, her illustrert med opprustning av kraftverkene i Driva. (Foto: TrønderEnergi)

Gjennom opprustnings- og utvidelsesprosjekter er det mulig å øke produksjonen i landets kraftverk med mellom 22 og 30 TWh.

Det er professor Leif Lia ved Vassdragslaboratoriet/Institutt for bygg og miljøteknikk ved NTNU som kommer med denne oppsiktsvekkende nyheten. Mens det tidligere var snakk om to til tre prosent effekt av opprustnings- og utvidelsesprosjekter i kraftverkene, hovedsakelig knyttet til oppgradering av komponenter som turbiner og generatorer, er anslaget nå løftet til mellom 22 og 30 TWh.

Det er erfaringer fra denne type prosjekter de 15 siste årene som tilsier gevinster som er mange ganger større, fremhever Lia, og legger til: – Mesteparten av økningen kan oppnås med en kombinasjon av tiltak.

Lia henviser til kartleggingen som sivilingeniør Mikal Naug Aas gjorde i forbindelse med sitt mastergradsarbeid i 2015. Aas undersøkte i alt 20 opprustnings- og utvidelsesprosjekter som er blitt gjennomført de siste 15 årene. Etter å ha trukket ut to prosjekter som skilte seg spesielt gunstig ut, fant han ut at den totale produksjonsøkningen for de 18 gjenværende prosjektene var på tre TWh, eller 23 prosent i snitt. Ingen av prosjektene hadde lavere gevinst enn seks prosent, mens økningen for det beste, Sauda-utbyggingen, var på hele 61 prosent.

Les mer om denne saken i fagbladet Energiteknikk (nr.2-18), som nå er distribuert til sine abonnenter.